Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 januari 2009

Antwooord op: KPN III, deel 2

Het is nog steeds druk bij de KPN. Kijk maar eens op de Hyves-pagina's van de diverse medewerkers...

Geachte heer W,

Wij hebben begrip voor uw reactie.

Het e-mailcenter beschikt niet over de mogelijkheid u in deze situatie
een oplossing te bieden. Het probleem is echter bekend en in
behandeling genomen onder registratienummer:

5460534

Naar aanleiding van uw bericht hebben wij de afdeling die uw probleem
in behandeling heeft genomen een toelichting gegeven. Er wordt zo
spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Herman de Vries
KPN

Geen opmerkingen: