Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 januari 2009

Vaderschap IV

Het blijkt erg lastig om antwoord te krijgen op vragen, gesteld aan het Ministerie van Justitie. Ik probeerde dat al eerder maar blijf het proberen:

Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Amsterdam, 30 januari 2009

Betreft: Antwoord op diverse vragen.

Geachte dames, heren,

Ongetwijfeld heeft U het razend druk. Waarsschijnlijk zelfs té druk om een burger te vertellen
hoe een deel van het Nederlands juridisch systeem in elkaar steekt.

Toch verzoek ik U met klem om alsnog te reageren om de inmiddels meerdere malen
(Voor het laatst oktober van het vorig jaar) gestelde vragen:

Waarom moeten beide ouders tekenen voor het paspoort van een minderjarige maar is het voldoende wanneer alleen de moeder tekent? Hierbij wordt de vader dus gediscrimineerd. Een duidelijke overtreding van artikel 1 van onze zo geliefde grondwet.

Waarom wordt een moeder zelden uit de ouderlijke macht ontheven, zelfs als zij een zwaar misdrijf heeft gepleegd terwijl de Nederlandse rechterlijke macht er absoluut geen moeite mee heeft de ouderlijke macht bij een vader weg te halen, al is het maar omdat zijn ex zegt dat hij het kind mishandelt zonder dat daar bewijzen voor zijn? Ook hier weer een zware overtreding van artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Hieronder een kopie van de eerdere correspondentie aan diverse instanties over dezelfde onderwerpen met de mededeling dat ik dit schrijven aangetekend per post verstuur zodat niet andermaal beweerd kan worden dat mijn brief nooit is aangekomen, iets wat een wezenlijk onderdeel lijkt uit te maken van het communicatiebeleid van Uw Ministerie.

Diverse kamerleden ontvangen een kopie zodat ook zij weten hoe het Ministerie van Justitie omgaat met vragen van burgers.

Dit bericht werd gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com, alwaar ook onverwijld melding wordt gemaakt van Uw antwoord danwel van het eventuele uitblijven daarvan.

Hoogachtend,

TW

1 opmerking:

Mercurius zei

Dit is geen discriminatie. Het is alleen een feit dat de emancipatie nog niet is doorgedrongen tot justitie-land.

Dat wordt vooral bevolkt door mannen die vinden dat opvoeden toch echt een moeder-taak is en ze kunnen zich zelfs niet voorstellen dat een vader zich ook maar met die taak zou WILLEN bezighouden.