Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 januari 2009

Antwoord op: KPN III

Volgens mevrouw Timmers van de afdeling facturering is het momenteel zo druk bij de KPN dat men geen tijd heeft om het werk te doen. Blijkbaar. Vandaag is om onverklaarbare reden mijn vaste telefoon afgesloten voor inkomende en uitgaande gesprekken. Bij de helpdesk is er nu de zoveelste "ticket" aangemaakt. Vervolgens zou de medewerker mij doorverbinden met de afdeling facturering zodat ik kan vragen waarom zij mij nog niet hebben gebeld over het bedrag dat ik krijg naar aanleiding van de geleden schade door 11 dagen lang van zowel telefonisch alsook elektronisch verkeer te zijn afgesloten. Volgens de helpdeskmedewerker kunnen hij en zijn collega's van de technische afdeling geen vragen beantwoorden over facturering. Nee, en een simpele aktie uitvoeren als iemand doorverbinden kunnen ze ook niet want dat was hij blijkbaar "vergeten". Mijn goudvissen hebben een beter geheugen... Het verbaasde mij dat zijn collega niet alleen mijn vragen over de door mij ingezonden factuur wilde beantwoorden maar mij ook daadwerkelijk doorverbond met de juiste (!) afdeling. Nadat ik slegs een kwartiertje in de wacht had gestaan kreeg ik de bewuste mevrouw Timmers aan de lijn die mij wist te vertellen dat eht zo druk was op de afdeling dat medewerkers wél de tijd hadden om iemand te mailen dat hij zal worden teruggebeld maar dat er helaas geen tijd is om mensen daadwerkelijk terug te bellen.

Bovenop de nieuwe klacht had ik nog een aardige: Ik werd per e-mail benaderd door TNS-NIPO of ik namens hun cliënt de KPN wat vragen wilde beantwoorden over de serviceverlening. Toen ik dus mevrouw Timmers aan de lijn had vroeg ik haar maar meteen of zij wist dat het illegaal is om zonder toestemming gegevens van klanten aan derden door te geven zonder hun toestemming. Daarom verklaarde zij dat de KPN dat absoluut niet had gedaan. Wie dan, vraag ik mij af. Ook mevrouw Timmers heeft dus tegen mij gelogen. Toen ik uiteindelijk maar vroeg naar haar chef vertelde zij dat superieuren nooit aan de telefoon komen. Logisch. Zo'n arm medewerkerste met een half-jaar contract mag de kastanjes uit het vuur halen voor het management. Zij moest waarschijnlijk in opdracht van het management mij voorliegen, de arme ziel.

Dames, heren,

De KPN heeft zonder mijn medeweten én zonder toestemming mijn gegevens aan TNS-NIPO doorgespeeld.
Dat daarnaast KPN-medewerkers van de buitendienst niet komen opdagen, andere medewerkers niet terugbellen, weigeren door te verbinden
of glashard tegen de klanten liegen staat daar los van.

Mocht dit ooit in de toekomst weer gebeuren dan wacht er een juridische procedure gebaseerd op de Nederlandse Privacywetgeving.

Ik verzoek U dit beicht door te geven aan Uw opdrachtgever en ook zelf voortaan tenminste de schijn op te houden van zorgvuldigheid.

Van TNS-NIPO had ik niet verwacht dat die zich zou bezighouden met illegale prakijken.

In dit geval zal ik U nog niet aangeven bij de authoriteiten maar laat dit een waarschuwing zijn
dat ook bedrijven als het uwe zich aan de wet moeten houden.

Ik hoop van harte dat U iets positiefs doet met bovenstaande informatie.

Met vriendelijke groet,

TW

Een kopie is verzonden aan de KPN

TNS NIPO Web Interview System wrote:
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van KPN voert TNS NIPO onderzoek uit over de dienstverlening van KPN. KPN is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren en vraagt daarom regelmatig aan klanten wat hun ervaringen zijn.

Volgens gegevens van KPN heeft u of iemand anders in uw huishouden onlangs telefonisch contact gehad met KPN voor een vraag of een storing van InternetPlusBellen. Wij willen u hierover graag enkele vragen stellen. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren. Hierbij wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld.

Wij zouden u daarom willen verzoeken een online-vragenlijst in te vullen, wat ongeveer 7 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Uiteraard worden de antwoorden volledig anoniem verwerkt.
Via onderstaande weblink kunt u inloggen op het onderzoek:

http://survey01.tns-nipo.com/?ID=00DEAC4F9FE86DA279AA
(Let op: u hoeft dus geen www voor dit internetadres in te typen!)

Mede namens KPN alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Met vriendelijke groet,
TNS NIPO

Geen opmerkingen: