Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

5 september 2017

Ymere en de CV-installatie: een vervolg

Beste Juliska,

Alles wel?

Jij hebt nog niet gereageerd op mijn e-mail van 13 februari
waarin ik informeerde naar vervolgstappen betreffende het isoleren
van mijn woning naar het niveau van 'B-label'.

Begin augustus werd mijn woning onderzocht door een meneer die verstand
leek te hebben van isoleren. Naar ik van hem begreep zou hij aan Ymere verslag uitbrengen
en een offerte indienen voor het eenvoudig isoleren van mijn woning.

Dat rapport zal inmiddels bij jullie bekend zijn.
Ik ben nu erg benieuwd wanneer jullie mijn woning zullen komen laten isoleren.
Dit in het kader van de wens van Ymere om te zorgen voor veilige en comfortabele woningen.
Dat na jarenlang aandringen mijnerzijds ik eindelijk een echte drempel ontvang
die het plankje dat als zodanig dienstdoet bij de buiten-keukendeur, lijkt mij vanzelfsprekend.

Het zou toch jammer zijn als de uitspraak:
'Wij willen zorgdragen voor een betere veiligheid en meer wooncomfort voor onze huurders'
een wassen neus zou blijken te zijn.

Verder: vanmorgen kreeg ik bezoek van een onderhoudsmonteur van Comfort Partners, het bedrijf waarmee Ymere een contract heeft voor het plegen van onderhoud aan geisers in huurwoningen. Dit nadat ik Feenstra Verwarming had gebeld voor een afspraak. Feenstra vertelde mij: 'Ja meneer, u betaalt per kwartaal een bedrag aan Feenstra maar Comfort Partners voert het onderhoud uit.' Bijzonder verwarrend. Ik begrijp hieruit dat Feenstra geld ontvangt van huurders en daar voor in ruil niets anders doet dan huurders die bellen doorverwijzen naar Comfort Partners? Inmiddels heb ik Feenstra ervan overtuigd toch maar langs te komen voor onderhoud omdat ik anders het aan hun betaalde geld zal terugvorderen met wettelijke interest.

Ongetwijfeld is er een bijzonder goede reden waarom ik sinds februari van dit jaar
niets van jullie gehoord heb maar mag ik jou vragen deze e-mail binnen een iets redelijker
termijn dan acht maanden inhoudelijk te beantwoorden?

Alvast mijn hartelijke dank!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

Een kopie van dit schrijven ging naar Jan Geurtsen van Wijk Steunpunt Wonen

13 juli 2017

Gemeenteschuld

Ook t.a.v. Inkomensconsulent mevrouw ...

Beste mevrouw ...,

Goede vakantie gehad?

Vlak voor uw vakantie spraken wij telefonisch af dat u mij na uw vakantie een voorstel zou doen tot
een aflossingsregeling voor mijn (vermeende) schuld bij de gemeente.

Gisteren (12 juli) vond ik vier verschillende brieven van uw hand in mijn brievenbus.
Allen met dezelfde datum (7 juli) en hetzelfde kenmerk (10581360) en hetzelfde onderwerp: aanmaning.

U begrijpt wellicht dat ik schrok vanwege de dreigende toon in de vier verschillende brieven.
De brieven verschillen slechts op een enkel punt van elkaar: het genoemde bedrag aan betalingsachterstand.

Respectievelijk is dat €2397.77, €125.38, €361.55 en €36,25.

Bijzonder verwarrend.

Ik heb weet van uw enorme werkdruk en dat u het daarom vervelend vind om door cliënten gebeld te worden
of een afspraak te maken aan het loket. Vandaar dit e-mail bericht. Opdat u in alle rust - op een tijdstip dat u schikt -
kunt uitzoeken wat het werkelijke bedrag aan schuld is en mij een schikkingsvoorstel kunt doen toekomen.

Om u daarbij te helpen vraag ik bij deze ook mijn klantmanager, mevrouw ..., zowel als mijn inkomensconsulent mevrouw ..., hun gedachten te laten gaan over deze zaak. Daarom krijgen ook zij dit bericht.

In uw vier verschillende brieven geeft u mij twee weken de tijd om te kiezen welk van de vier genoemde bedragen ik moet betalen
voordat u de gemeente een dwangbevel laat afgeven. Om aan deze dwingende eis te kunnen voldoen geef ik u twee weken minus een dag na dagtekening van de door u gezonden aanmaningen (dus tot uiterlijk 20 juli) om tot een besluit te komen in deze zaak.

Voldoet u hier niet aan dan betaal ik de gemeente het voor mij meest gunstige opgegeven schuldbedrag en beschouw daarmee de zaak als afgedaan en zal ook uw superieuren hiervan op de hoogte stellen.

Vriendelijke groet,

13 februari 2017

Antwoord op: Ymere: 'vrijwillig' verplichte CV

Woningcorporatie Ymere kwam ongewoon snel met een inhoudelijk antwoord op deze vraag (klik)


Beste meneer W, beste T,

Het is inderdaad al een tijd geleden dat we contact met elkaar hebben gehad. In mei 2016  heb ik een brief gestuurd dat we er met elkaar niet uitkomen. Wat ons betreft ligt het dossier dan bij de advocaat, die zal het verder oppakken.
In de mail verwijs je naar de STEP-subsidie. Je vindt het vast fijn om te horen dat we daar al mee bezig zijn.
Om de STEP subsidie voor een woning te verkrijgen, moet de woning minstens label 'B'' kunnen halen.
Het kan o.a. alleen bij woningen waar nog geen centrale verwarming is aangelegd. Dat is bij jou het geval.
Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om de woning meer wooncomfort te geven, kunnen we een afspraak maken om een pré-label vast te stellen. En van daar uit de stappen te berekenen die gemaakt moeten worden om dat label 'B' te halen. Wij doen je dan als het mogelijk is om label 'B' te halen , een voorstel voor verbeteringen met de daarbij horende huurverhoging. Daarbij houden we dan rekening met wat we als STEP subsidie voor je woning zouden kunnen ontvangen.
Wil je per mail laten weten of je hier in geïnteresseerd bent?


Met vriendelijke groet,
Ymere

JG




Beste Juliska,

Dat klinkt goed!
Ja, ik kom graag in aanmerking voor groter wooncomfort.
En natuurlijk ben ik bereid een (redelijke) huurverhoging te betalen
in ruil voor een verlaging van mijn gasrekening én verbetering
van de aan mij toegewezen huurwoning.

Niet alleen beter voor Ymere en voor mij maar zeker ook voor het milieu.
Wat mij betreft een win-win-win situatie.

Ik hoor graag wat de vervolgstappen zijn.

Vriendelijke groet,

TW

11 februari 2017

Ymere: 'Vrijwillig' verplichte CV

Bijna een jaar geleden (klik) had ik voor het laatst contact met woningcorporatie Ymere: 'Als u er niet vrijwillig voor tekent door ons een CV-installatie te laten installeren dus meer huur te betalen dus gaan wij u dwingen door u voor de rechter te dagen.' Dacht het dus effe niet.

Beste Juliska,

Jammer dat ik niets meer van 'Veilig Verwarmen' heb gehoord nadat ik het krantenartikel had geciteerd waaruit blijkt dat Ymere bewoners niet mag dwingen 'vrijwillig' akkoord te gaan met het plaatsen van een CV-installatie en dat het weghalen van een (oude)gaskachel neerkomt op diefstal omdat de kachel (in verreweg de meeste gevallen) eigendom is van de huurder. Ook op de conclusie van de Nationale Raad voor de Veiligheid waaruit blijkt dat CV-ketels niet veiliger zijn dan open gaskachels waar het gaat om koolmonoxide-vergiftiging (hoewel de officiële lezing van Ymere het tegenovergestelde behelst) heb ik helemaal niets van jullie vernomen.

Daar zal Ymere ongetwijfeld een goede reden voor hebben.

Echter, persoonlijk ben ik nooit tegen de aanleg van een CV-installatie geweest. Hoewel jij dat feit meerdere malen (ongetwijfeld per abuis) niet hebt meegenomen in jouw correspondentie. Ook daar zal een goede reden voor zijn.

Nu is mij echter ter ore gekomen dat Ymere subsidie kan krijgen voor het isoleren van woningen van huurders voordat CV wordt aangelegd. Volgens Ymere zelf staan het leefgenot, de veiligheid en het comfort van bewoners hoog in het vaandel. Zou het niet mooi zijn indien dat ook uit het praktische beleid zou blijken?

Ymere krijgt hier een prachtige kans om de daad bij het woord te voegen. Het zou zonde zijn - en bekend worden in de media - indien Ymere deze kans aan zich voorbij zou laten gaan. Denk je ook niet?

Wij begrijpen dat als met het plaatsen van CV er ook STEP-subsidie aangevraagd kan worden mits er ook geïsoleerd wordt. Kortom: als Ymere investeert in het daadwerkelijk regelen van meer wooncomfort voor de mensen die het inkomen verzorgen van de medewerkers van Ymere kan Ymere een groot deel van die investering direct terugkrijgen!

Nagenoeg gratis goodwill! Dus het argument 'daar hebben wij het geld niet voor' houdt geen stand meer. Is dat niet mooi?

Namens de Bewonerscommissie MVV1 en via Wijksteunpunt West ontvangen wij graag een officiële reactie van Ymere op dit goede nieuws. Wat ons betreft kunnen de werkzaamheden inzake het isoleren van onze woningen direct beginnen. Zodra het niet meer sneeuwt dan toch.

Alvast hartelijke dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,