Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

5 september 2017

Ymere en de CV-installatie: een vervolg

Beste Juliska,

Alles wel?

Jij hebt nog niet gereageerd op mijn e-mail van 13 februari
waarin ik informeerde naar vervolgstappen betreffende het isoleren
van mijn woning naar het niveau van 'B-label'.

Begin augustus werd mijn woning onderzocht door een meneer die verstand
leek te hebben van isoleren. Naar ik van hem begreep zou hij aan Ymere verslag uitbrengen
en een offerte indienen voor het eenvoudig isoleren van mijn woning.

Dat rapport zal inmiddels bij jullie bekend zijn.
Ik ben nu erg benieuwd wanneer jullie mijn woning zullen komen laten isoleren.
Dit in het kader van de wens van Ymere om te zorgen voor veilige en comfortabele woningen.
Dat na jarenlang aandringen mijnerzijds ik eindelijk een echte drempel ontvang
die het plankje dat als zodanig dienstdoet bij de buiten-keukendeur, lijkt mij vanzelfsprekend.

Het zou toch jammer zijn als de uitspraak:
'Wij willen zorgdragen voor een betere veiligheid en meer wooncomfort voor onze huurders'
een wassen neus zou blijken te zijn.

Verder: vanmorgen kreeg ik bezoek van een onderhoudsmonteur van Comfort Partners, het bedrijf waarmee Ymere een contract heeft voor het plegen van onderhoud aan geisers in huurwoningen. Dit nadat ik Feenstra Verwarming had gebeld voor een afspraak. Feenstra vertelde mij: 'Ja meneer, u betaalt per kwartaal een bedrag aan Feenstra maar Comfort Partners voert het onderhoud uit.' Bijzonder verwarrend. Ik begrijp hieruit dat Feenstra geld ontvangt van huurders en daar voor in ruil niets anders doet dan huurders die bellen doorverwijzen naar Comfort Partners? Inmiddels heb ik Feenstra ervan overtuigd toch maar langs te komen voor onderhoud omdat ik anders het aan hun betaalde geld zal terugvorderen met wettelijke interest.

Ongetwijfeld is er een bijzonder goede reden waarom ik sinds februari van dit jaar
niets van jullie gehoord heb maar mag ik jou vragen deze e-mail binnen een iets redelijker
termijn dan acht maanden inhoudelijk te beantwoorden?

Alvast mijn hartelijke dank!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

Een kopie van dit schrijven ging naar Jan Geurtsen van Wijk Steunpunt Wonen

1 opmerking:

Ymere zei

Beste heer Weijnschenk, mijn collega heeft inderdaad niet meer gereageerd maar uw verzoek destijds wel in gang gezet. En dat klopt ook zo te lezen. Begin augustus is er iemand bij u langs geweest. Het was prettig geweest als ze u dat had laten weten. Mijn collega Juliska zal u in ieder geval vandaag een e-mail sturen over het rapport. U geeft daarnaast in uw blog aan dat u verbaasd bent dat u contact moet opnemen met Comfort Partners. Ik kan mij voorstellen dat u dit vreemd vindt. Ik kan hier nu geen antwoord op gegeven. Ik heb even tijd nodig om dit uit te zoeken. U krijgt uiterlijk volgende week een reactie van mij of een andere medewerker van Ymere.