Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 augustus 2003

Bijstand

Rob Oudkerk, de Amsterdamse PVDA-wethouder van A-sociale Zaken, is het roerend met hen eens en geeft mensen die in de bijstand terechtkomen twee maanden de tijd om werk te vinden. Lukt dit, dan krijgen zij het geld waar zij grondwettelijk gezien recht op hebben, alsnog met terugwerkende kracht uitgekeerd. Lukt dat niet, dan komt er een busje hen ophalen en worden zij verplicht gesteld "nuttig" werk te gaan verrichten. Wellicht zandzakken leggen bij de dijken? Hometrainers rondtrappen om de NUON-centrales van stroom te voorzien? Toiletpot-reinigen in huize Oudkerk? Massale straatgevechten ensceneren teneinde politie, journalisten, raadsvrouwen, stratenmakers en doktoren aan werk te helpen? Het is duidelijk dat de heer Oudkerk niet op de hoogte is van het feit dat hij niet de baas is van Nederland. Daarom heb ik hem een e-mailtje gestuurd met het volgende als inhoud:

Geachte heer Oudkerk,

Wellicht is het aan Uw aandacht ontsnapt dat wij sinds enige tijd een grondwet kennen in dit land. Ik ga er tenminste niet van uit dat U willens en wetens het bestaan van onderstaand artikel negeert. Tevens ga ik ervanuit dat U na lezing ervan terug zult komen op Uw recente plannen om mensen hun recht op bijstand te ontnemen. <artikel 20, lid 3 >>
Hoogachtend,

Bijstandswet

De nieuwe bijstandswet wordt de volgende ramp, ontketend door het huidige kabinet. Met name de VVD wil tornen aan de wetten die dit land sociaal hebben gemaakt. Als ware Keynesianen geloven de VVD'ers en hun vriendjes dat als je mensen geen geld geeft ze vanzelf wel gaan werken. Kunnen ze geen werk vinden dan gaan ze vanzelf wel dood. Probleem opgelost. Hierbij de tekst van het mailtje dat ik aan de woordvoerder van voornoemde partij heb verzonden:
Geachte heer Weekers,

Mag ik Uw partijgenoten en Uzelve wijzen op het feit dat in dit land de Algemene Bijstandswet nog immer van kracht is? Hierbij een passage daaruit:
Sociaal grondrecht Iemand die niet zelf in het bestaan kan voorzien heeft recht op bijstand. In artikel 7, eerste lid van de Abw wordt dit als volgt geformuleerd. "Iedere Nederlander, die hier te lande, in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege."
Mijn vraag aan U luidt: Gaat U, als partij, op korte termijn de Grondwet aanpassen of negeert U eenvoudigweg het bestaan ervan?

Hoogachtend,