Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 augustus 2003

Bijstand

Rob Oudkerk, de Amsterdamse PVDA-wethouder van A-sociale Zaken, is het roerend met hen eens en geeft mensen die in de bijstand terechtkomen twee maanden de tijd om werk te vinden. Lukt dit, dan krijgen zij het geld waar zij grondwettelijk gezien recht op hebben, alsnog met terugwerkende kracht uitgekeerd. Lukt dat niet, dan komt er een busje hen ophalen en worden zij verplicht gesteld "nuttig" werk te gaan verrichten. Wellicht zandzakken leggen bij de dijken? Hometrainers rondtrappen om de NUON-centrales van stroom te voorzien? Toiletpot-reinigen in huize Oudkerk? Massale straatgevechten ensceneren teneinde politie, journalisten, raadsvrouwen, stratenmakers en doktoren aan werk te helpen? Het is duidelijk dat de heer Oudkerk niet op de hoogte is van het feit dat hij niet de baas is van Nederland. Daarom heb ik hem een e-mailtje gestuurd met het volgende als inhoud:

Geachte heer Oudkerk,

Wellicht is het aan Uw aandacht ontsnapt dat wij sinds enige tijd een grondwet kennen in dit land. Ik ga er tenminste niet van uit dat U willens en wetens het bestaan van onderstaand artikel negeert. Tevens ga ik ervanuit dat U na lezing ervan terug zult komen op Uw recente plannen om mensen hun recht op bijstand te ontnemen. <artikel 20, lid 3 >>
Hoogachtend,

Geen opmerkingen: