Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 augustus 2003

Bijstandswet

De nieuwe bijstandswet wordt de volgende ramp, ontketend door het huidige kabinet. Met name de VVD wil tornen aan de wetten die dit land sociaal hebben gemaakt. Als ware Keynesianen geloven de VVD'ers en hun vriendjes dat als je mensen geen geld geeft ze vanzelf wel gaan werken. Kunnen ze geen werk vinden dan gaan ze vanzelf wel dood. Probleem opgelost. Hierbij de tekst van het mailtje dat ik aan de woordvoerder van voornoemde partij heb verzonden:
Geachte heer Weekers,

Mag ik Uw partijgenoten en Uzelve wijzen op het feit dat in dit land de Algemene Bijstandswet nog immer van kracht is? Hierbij een passage daaruit:
Sociaal grondrecht Iemand die niet zelf in het bestaan kan voorzien heeft recht op bijstand. In artikel 7, eerste lid van de Abw wordt dit als volgt geformuleerd. "Iedere Nederlander, die hier te lande, in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege."
Mijn vraag aan U luidt: Gaat U, als partij, op korte termijn de Grondwet aanpassen of negeert U eenvoudigweg het bestaan ervan?

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: