Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

22 augustus 2005

Veerman

Geachte heer Veerman,

Nu U zelf naar buiten bent getreden met de mededeling dat U een stichting Uw persoonlijke landbouwbedrijven laat beheren terwijl die bedrijven zo'n 189.000 euro per jaar ontvangen aan Europese landbouwsubsidie en U bovendien bekend staat als tegenstander van verlaging van die subsidie: hoe denkt U te voorkomen dat kiezers Uw twee functies (die van minister van LNV en die van leidinggevend aan twee landbouwbedrijven) als onverenigbaar zien? Bovendien zou ik persoonlijk graag antwoord krijgen op de vraag: omschrijft U eens het ideƫle karakter van Uw bedrijven waardoor zij in Uw ogen onder een stichting kunnen vallen.

Alvast mijn dank voor Uw ongetwijfeld bijzonder oprechte antwoord.

Voor de goede orde: van het bovenstaande en (het uitblijven van) Uw eventuele antwoord wordt gewag gemaakt op het volgende internet-adres:
http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

TW