Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 augustus 2010

Calatus: Editie Enigma

Aan:
Calatus BV
De Plank 101-109
5504 EE Veldhoven

Amsterdam, 23 augustus 2010

Betreft: Factuurnummer 00107928/Debiteurennummer 10689785

Geachte dames, heren,

Hartelijk dank voor Uw aanbod dd 20 augustus 2010 om een abonnement te nemen op het door U genoemde blad.

Helaas kan ik mij niet herinneren mondeling, noch schriftelijk de betreffende overeenkomst te zijn aangegaan.

Via diverse klachtenfora vernam ik niet de enige te zijn die het zogenoemde "gratis proefexemplaar" nooit heeft ontvangen. Als dat inderdaad klopt is dit geen incident meer maar een doelbewuste poging tot oplichting. Zoals bij U bekend mag zijn is oplichting in de Nederlandse wetgeving verboden.

Mocht U over onweerlegbaar bewijs beschikken dat ik inderdaad heb toegezegd tE. 62.65 te willen betalen voor de ontvangst van zes edities van "Editie Enigma", dan verzoek ik U mij per omgaande (afschriften van) bedoelde stukken te doen toekomen.

Heeft U dit bewijs niet dan ga ik ervanuit dat Uw juristen in staat zijn tegenover een rechter te verklaren dat Uw bedrijf geen toezeggingen van burgers nodigt heeft om bij hen tóch een betaling af te dwingen.

Voor de goede orde meldt ik U dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

In de veronderstelling dat een en ander op een ongelukkig misverstand berust, teken ik.

Hoogachtend,

TW

9 augustus 2010

Antwoord op: vervolg op Albert Heijn Nutella II

Update II: Inmiddels is sinds een paar dagen (het is vandaag 31 augustus 2010) de prijs van Nutella bij Albert Heijn significant gedaald. Toeval?

Update: Werd gisteren (do 12 aug.) gebeld door de filiaalmanager. Pas op woensdag had zij de klacht binnen gekregen. De eerder door klantenservice gedane mededeling dat zij was gebeld en de situatie onmiddellijk zou aanpakken was dus gewoon een leugen. Inmiddels zijn mij excuses aangeboden, was de verklaring acceptabel (door ziekte en ontslagen een achterstand in het bijwerken van de prijskaartjes) en blijft het feit staan dat er een onderzoek volgt vanuit "Brussel".

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw bericht van 5-8-2010. Onze excuses voor de late beantwoording.

Het spijt mij te vernemen dat de situatie met betrekking tot het prijskaartje van de Nutella in onze winkel Bilderdijkstraat te Amsterdam niet gewijzigd is en dat u geen antwoord heeft gekregen op uw vorige reactie. Wat hiervan de oorzaak is geweest kan ik helaas niet achterhalen. Hiervoor mijn verontschuldigingen.

Daar de supermarktmanager en het verkoopteam samen verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken in de winkel, wil ik uw melding telefonisch laten behandelen door de betreffende manager. Wilt u mij hiervoor uw telefoonnummer doorgeven? Zodra ik uw telefoonnummer u heb ontvangen wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. Indien u niet bereikbaar bent in deze periode, bijvoorbeeld door vakantie, dan vraag ik u om mij dit te laten weten, zodat er rekening gehouden kan worden met uw bereikbaarheid.

Met vriendelijke groet,

Nicole de Groot
Albert Heijn Klantenservice

===========

Geachte mevrouw de Groot,

Allereerst mijn dank voor Uw antwoord. Helaas is het niet bevredigend;
Het zou namelijk niet de taak van de consument moeten zijn om ervoor zorg te dragen
dat de filiaalmanagers van Albert Heijn de juiste prijskaartjes ophangen.

Bovendien weet U net zo goed als ik dat het zeker niet alleen om het produkt Nutella gaat.

Mijn melding aan de authoriteiten blijft dus staan.

Excuses en uitleg van de betreffende filiaalmanager stel ik op prijs en kunnen worden doorgebeld via 06-xxxxxxxx

Verder wil ik U er nogmaals op wijzen dat ook een groot concern als Albert Heijn zich aan de wet dient te houden.

In het kader daarvan kan ik U melden dat ik inmiddels vanuit "Brussel" het bericht heb mogen ontvangen dat zij op korte termijn een onderzoek zullen starten naar malversaties binnen supermarkt-concerns en tussen supermarkt-ketens onderling.

De nadruk zal komen te liggen op niet-toegestane prijsafspraken.

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook mijn correspondentie hierover, gedateerd eind 2008 en begin 2009:
http://vragen.blogspot.com/search?q=prijsafspraken

Erop vertrouwend U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik.

Hoogachtend,

TW

5 augustus 2010

Vervolg op: Albert Heijn Nutella II

Geachte heer, mevrouw,

Uw streven lijkt niet gehaald...

Helaas heeft U mij daarmee genoodzaakt eea door te spelen aan de betreffende authoriteiten.

Ongetwijfeld zijn er goede redenen voor deze malversatie van Uw kant.

Indien U mij die meldt zal ik ook die integraal plaatsen op http://vragen.blogspot.com

TW

On 17-07-10 14:29, no-reply@Ahold.nl wrote:
Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder contactnummer: 52760.
Wij streven ernaar uw vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Klantenservice