Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 augustus 2010

Calatus: Editie Enigma

Aan:
Calatus BV
De Plank 101-109
5504 EE Veldhoven

Amsterdam, 23 augustus 2010

Betreft: Factuurnummer 00107928/Debiteurennummer 10689785

Geachte dames, heren,

Hartelijk dank voor Uw aanbod dd 20 augustus 2010 om een abonnement te nemen op het door U genoemde blad.

Helaas kan ik mij niet herinneren mondeling, noch schriftelijk de betreffende overeenkomst te zijn aangegaan.

Via diverse klachtenfora vernam ik niet de enige te zijn die het zogenoemde "gratis proefexemplaar" nooit heeft ontvangen. Als dat inderdaad klopt is dit geen incident meer maar een doelbewuste poging tot oplichting. Zoals bij U bekend mag zijn is oplichting in de Nederlandse wetgeving verboden.

Mocht U over onweerlegbaar bewijs beschikken dat ik inderdaad heb toegezegd tE. 62.65 te willen betalen voor de ontvangst van zes edities van "Editie Enigma", dan verzoek ik U mij per omgaande (afschriften van) bedoelde stukken te doen toekomen.

Heeft U dit bewijs niet dan ga ik ervanuit dat Uw juristen in staat zijn tegenover een rechter te verklaren dat Uw bedrijf geen toezeggingen van burgers nodigt heeft om bij hen tóch een betaling af te dwingen.

Voor de goede orde meldt ik U dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

In de veronderstelling dat een en ander op een ongelukkig misverstand berust, teken ik.

Hoogachtend,

TW

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste,
In november 2011 werd mijn partner gebeld door een callcenter. Er zou een proefexemplaar worden gestuurd. Nooit ontvangen. Echter vanaf 7 januari 2012 wordt telkens een blad toegezonden. Op 8 januari aangegeven nooit een proefexemplaar te hebben ontvangen. Ondanks dat blijft men volhouden dat er sprake is van een abonnement omdat er niet binnen 14 dagen na een niet ontvangen proefexemplaar zou zijn gereageerd.
De laatste brief van de deurwaarder vandaag zaterdag 19 mei 2012 ontvangen. Voor maandag 21 mei 2012 betalen anders gaan ze dagvaarden. Ik heb gevraagd om een bewijs van leveren van het proefexemplaar, maar dat wordt niet gegeven.