Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 juni 2006

GVB

Door alle commotie rond de nieuwe dienstregeling van het GVB en het voortdurende afschuiven van de schuld onderling tussen GVB, Gemeente en ROA vond ik het tijd worden voor een paar vragen aan het GVB, de eerstverantwoordelijke:

U beweert dat buslijn 29 niet rendabel was en daarom moest verdwijnen. Daarmee beweert U indirekt dat de chauffeurs op die lijn liegen. Volgens hen namelijk zit de bus met name in het spitsuur meer dan vol. Om alle twijfel weg te nemen verzoek ik U mij de passagierscijfers te doen toekomen van alle bus- en tramlijnen die het afgelopen jaar namens het GVB in Amsterdam rondreden om zodoende voldoende vergelijkingsmateriaal te hebben om Uw bewering te kunnen staven.

Ten overvloede wijs ik U nog even op het bestaan van de Wet Openbaarheid van Stukken.

Ik stelde het GVB een andere betrekkelijk eenvoudige vraag:
Het overzicht met de wijzigingen in het lijnennet per 28 mei jongstleden is verdwenen van de website. Waarom is dat?

Het ROA is haar opdrachtgever en kreeg van mij deze vraag:
U geeft op Uw website aan dat de reiziger voor meer informatie over de per 28 mei jl. doorgevoerde wijzigingen ondermeer terecht kan op de website van het GVB: http://www.gvb.nl
Ik kan U mededelen dat dat niet het geval is. Kunt U, als opdrachtgever van het GVB, verklaren waarom dat is?

Dit heb ik zo gedaan om te voorkomen dat beide partijen elkaar de schuld geven van deze misinformatie van de reiziger.