Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 mei 2008

Antwoord op: Verpakkingsbelasting

Ontving vandaag een reactie van de overheid op mijn vraag over de onlangs ingevoerde verpakkingsbelasting:

Geachte heer Weijnschenk,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 978554, waarin u informeert naar de bedoeling van de verpakkingebelasting.

De verpakkingenbelasting is ingevoerd omdat deze kan bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en aan een verschuiving naar het gebruik van verpakkingsmaterialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Voor het kabinet levert het extra inkomsten op, die gebruikt worden voor investeringen.

Wij hebben uw bericht ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Financi├źn. Als er aanvullende informatie van uw kant nodig is, neemt betreffende beleidsafdeling contact met u op.

Als u verdere inhoudelijke vragen heeft over de verpakkingenbelasting heeft, kunt u contact opnemen met de Helpdesk verpakkingenbelasting: 0800 - 235 83 52, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u kijken op www.belastingdienst.nl/verpakkingenbelasting

Indien u niet op de website komt: kopieer bovenstaande link in de adresbalk van uw browser.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Karin Tirion
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

9 mei 2008

Verpakkingsbelasting

Vraag aan de nationale overheid:

Geachte dames, heren,

Als het de bedoeling is van de verpakkingsbelasting dat -door de hogere prijs- consumenten minder kopen waarom verklaart U dan tegelijkertijd er niet van uit te gaan dat de Nederlandse consument de komende jaren minder zal consumeren?

8 mei 2008

Paarden en criminelen

Geachte heer Cohen,

Onlangs zag ik agenten van de bereden politie. Het paard van een van de agenten deed zijn behoefte midden op de rijweg waarop de agent in kwestie zich even omdraaide, glimlachte en zijn weg vervolgde. Bij mij ontstond de vraag: hoort een agent in voorkomende gevallen niet netjes af te stappen, zijn schepje en zakje te pakken en -net zoals van hondenbezitters word geeisd- het een en ander op te ruimen?

Ander vraagje: Behalve in Centrum en West wilt U nu ook het preventief fouilleren in Amsterdam-oost mogelijk maken. Is het U misschien ontgaan dat veel van Amsterdam's grootste criminelen en zelfs de Italiaanse mafia vooral in Amsterdam-Zuid bivakkeert? Om welke -ongetwijfeld zeer gewichtige- reden geeft U geen opdracht om in die regio mensen preventief te fouilleren?

Alvast mijn dank voor het beantwoorden van bovenstaande vragen.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit stukje is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook het antwoord zal worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet en hoogachting,