Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 mei 2008

Verpakkingsbelasting

Vraag aan de nationale overheid:

Geachte dames, heren,

Als het de bedoeling is van de verpakkingsbelasting dat -door de hogere prijs- consumenten minder kopen waarom verklaart U dan tegelijkertijd er niet van uit te gaan dat de Nederlandse consument de komende jaren minder zal consumeren?

Geen opmerkingen: