Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 september 2005

Vervolg op: antwoord op: Speeltuintje

Vandaag ontving ik al antwoord op mijn recente vraag betreffende een speeltuintje:

Via Anne Marie Hoogland kreeg ik uw mail over de nieuwe speelplek toegestuurd. Ik zal kort ingaan op uw vragen c.q. opmerkingen.

Het klopt dat het (te) lang heeft geduurd voordat de speelplek opnieuw is ingericht. Hier zijn verschillende oorzaken voor waar ik u niet lastig mee zal vallen. Uw belangrijkste vraag is:
Waarom is gekozen voor een grote alluminium bal.

Binnen Westerpark kennen we een Speelplekkenactieplan (SAP) waar per buurt gekeken is naar spelgelegenheid voor alle leeftijden. Volgens dit plan moest in de Van reigersbergenstraat een speelplek komen voor jonge kinderen. Samen met buurtbewoners is gezocht naar een goede inrichting. Eén van hun voorwaarden was een object dat geen zwervers etc zou aantrekken. Gezamenlijk is toen gekozen voor deze bol. Het is bedooeld als klimplek. U geeft aan dat dit moeilijk is en da het materiaal te weersgevoelig is. Tot voor kort stond de bal op een andere plek in WP. De bal moest vanwege een herinrichting verdwijnen tot ongenoegen van de buurtbewoners. Zij gaven juist aan dat het object erg geschikt was voor kleine kinderen. Uw opmerking staat hier haaks op. Ik geef uw opmerkingen door aan de afdeling wegen. Bij inpesctie van het object kunnen zij uw informatie dan meenemen.

Mirjam van 't Hof
sectorhoofd Stadsdeelwerken

13 september 2005

Antwoord op: speeltuintje

Alsof ze op m'n vraag zat te wachten reageerde mevrouw Hoogland binnen luttele minuten op mijn vraag:
Beste T,

Dank je voor je berichtje. Ik zal verzoeken aan de betrokken ambtenaren
om even contact met je op te nemen. Overigens is het in de toekomst van
belang contact op te nemen met mijn collega Dirk de Jager.

Anne Marie Hoogland

Speeltuintje

Omdat het klimrek na een jaar of vijf eindelijk is vervangen maar door iets dat onmogelijk voor speeltoestel kan doorgaan schreef ik een brief aan stadsdeelvoorzitter van Westerpark Anne Marie Hoogland.

Geachte mevrouw Hoogland,

Gezien het feit dat U "sport en recreatie" in uw portefeuille heeft richt ik mij tot U met mijn vraag.

Enige jaren terug verdween het klimrek ter hoogte van de van Reigersbergenstraat 760. Navraag bij de raad leerde dat het (volledig uit touwen bestaand en door rubber tegels omzoomde) klimrek te gevaarlijk zou zijn. Het was technisch mogelijk dat kinderen er uit zouden kunnen vallen.

Toenmalig wethouder voor GroenLinks, de heer Fred Kramer, beloofde dat er binnen een jaar een nieuw en veiliger speeltoestel zou verrijzen op de al snel door onkruid overwoekerde plek.

Helaas is inmiddels bekend hoe de heer Kramer omging met door hem gedane toezeggingen, herinnerend aan bijvoorbeeld het debacle rond de Silodam.

Nu is het niet mijn bedoeling oude koeien uit de sloot te halen maar wel om U er op te wijzen dat eea zich vele jaren geleden voltrok. Sinds kort is dan eindelijk de aan de buurt gedane belofte ingelost en staat er een nieuw speeltoestel.

Het gaat om een, zeker voor kleine kinderen, enorme aluminium koepel. Door de gladheid van de structuur onmogelijk om te beklimmen en op dagen dat de zon fel schijnt ronduit gevaarlijk om aan te raken door de enorme hitte die het gevaarte uitstraalt.

Mag ik U derhalve uitnodigen om te komen demonstreren hoe het toestel door jonge kinderen gebruikt dient te worden? Kan het namelijk niet worden gebruikt om mee te spelen dan verzoek ik U de ontwerper terug te laten keren naar de ontwerptafel danwel het in het project gestoken geld terug te vragen om dat vervolgens te besteden aan een realistische speelmogelijkheid voor de buurtkinderen.

Alvast mijn dank.

Hoogachtend,

TW

8 september 2005

Antwoord op: Vervolg op: Nienke Kleiss

Het Om blijkt met het beantwoorden van vragen bijna net zo snel als met het veroordelen van onschuldigen...

Geachte heer TW,

Momenteel wordt de hand gelegd aan de evaluatie van de Schiedammer park
moord. Hierin zullen alle vragen mbt de zaak worden beantwoord. Het is denk
ik raadzaam de resultateen van dit onderzoek af te wachten. Dit neemt niet
weg dat de actualiteit het OM kan nopen om eerder informatie te geven. In
dat geval wil ik ik u adviseren om onze website en de serieuze media in het
oog te houden

Ik hoop dat ik u van dienst heb kunnen zijn

Met vriendelijke groet,

Dick Zuilhof
Publieksvoorlichting Openbaar Ministerie

Vervolg op: Nienke Kleiss

Omdat ik niet geheel tevreden was met het gegeven antwoord stelde ik een vervolg-vraag op, gericht aan het OM:

Geachte heer Zuilhof,

Allereerst dank voor Uw prompte reaktie.
Toch wil ik U verzoeken nog iets voor mij op te helderen.
In Uw verklaring vind ik terug dat het OM geen reden zag te twijfelen aan de deskundigheid van het NFI. Ook volgens de AG is het niet aannemelijk dat een daderprofiel kan worden aangetroffen in het nagelvuil van een slachtoffer van verwurging.

Het spijt me maar ik vind dit nogal onaannemelijk. Bovendien zat er DNA-profiel op de laars van het slachtoffer. Afgaand op Uw verklaring heeft het meisje zich gewillig laten misbruiken en vermoorden zonder van zich af te hebben gekrabt en geschopt. Persoonlijk vind ik dat moeilijk te geloven, temeer daar er geen sporen zijn aangetroffen van een bedwelmend middel op de plaats delict.

Gaarne Uw reaktie.

Hoogachtend,

Antwoord op: Nienke Kleiss

Mijn vraag van gisteren aan de heer Donner is beantwoord door een woordvoerder van het College van Procureurs-Generaal en wel zo snel dat mag worden vermoed dat het antwoord al klaar lag voordat de vraag werd gesteld. Een beetje zoals de arresteatiebevelen al klaar lagen voordat Marinus van der Lubbe zijn taak had volbracht...

Geachte heer TW,

Ik geef u hierbij de reactie van het College van procureurs-generaal van het
Openbaar Ministerie op de uitzending van Netwerk over de z.g.n.Schiedammer
parkmoord, 5 september 2005.

De rapportage van het NFI waaruit blijkt dat er op verschillende plaatsen
celmateriaal is aangetroffen dat een onvolledig DNA-profiel opleverde van
een onbekend individu, niet zijnde Borsboom, stond ter beschikking van de
rechtbank en het Hof. Ook is, zowel in eerste aanleg als tijdens het hoger
beroep, de DNA-deskundige van het NFI ter zitting gehoord als
getuige-deskundige. De advocaat-generaal (AG) heeft geen
onderzoeksresultaten van het NFI ontkend, maar heeft in haar requisitoir de
deskundige van het NFI gevolgd in zijn uitspraken ter zitting.
Volgens het OM is er derhalve geen cruciaal bewijs achtergehouden in deze
zaak.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft in elk rapport van deze zaak
aangegeven geen match te hebben gevonden tussen het DNA-profiel van de
verdachte en de sporen die zijn gevonden op de plaats van het delict.
Op verzoek van de raadsman heeft het Hof nog een aantal aanvullende
DNA-onderzoeken laten verrichten. De AG gaat in haar requisitoir in op het
DNA-profiel van de onbekende derde dat is gevonden in nagelvuil van Nienke
en op Nienke's linkerlaars. Zij zegt dat dat profiel door de DNA-databank is
gehaald, maar dat dat geen hit heeft opgeleverd. Zij plaatst de kanttekening
dat het enkele feit dat DNA-materiaal wordt aangetroffen niets zegt, omdat
ieder mens DNA achterlaat, de een makkelijker dan de ander. "Bij het geven
van een hand kun je al DNA 'sharen'", waar het om gaat is dat er
aanwijzingen moeten zijn dat het om een daderspoor gaat. De AG zegt dat zij
geen indicatie heeft dat het profiel in het nagelvuil en op de linkerlaars
daderprofielen zijn. Zij leunt daarbij op wat de DNA-deskundige heeft gezegd
op de terechtzitting van 18 februari 2002, namelijk dat het DNA van het
nagelvuil/wreef laars geen relatie met het delict hoeft te hebben.
Het OM heeft geen enkele reden te twijfelen aan de deskundigheid van het NFI
in deze zaak.

Het College van Procureurs-generaal heeft eind december 2004 opdracht
gegeven de opsporing en vervolging in de Schiedammer parkmoord te evalueren.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond en bevindt zich in de consultatiefase.
Zodra deze fase is afgerond zal het College van PG's zijn bevindingen
openbaar maken.


Ik hoop dat ik u van dienst heb kunnen zijn

Met vriendelijke groet,

Dick Zuilhof
Publieksvoorlichting Openbaar Ministerie

6 september 2005

Nienke Kleiss

Vermoedelijk hielden het Nederlands Forensisch Instituut en het Openbaar Ministerie bewust informatie achter in de zaak van de moord op de toen 10-jarige Niemke Kleiss. Vandaar deze brief aan het ministerie van justitie:

Geachte heer Donner,

Mocht uit onderzoek blijken dat de makers van het actualiteiten-programma Netwerk
gelijk hebben en er inderdaad sprake is van grove nalatigheid door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak Nienke Kleiss, zult U dan de volledige verantwoordelijkheid nemen of schuift U die dan af op iemand anders?

Als minister van Justitie bent U namelijk verantwoordelijk voor het correct opereren van genoemde instanties. Tenzij ik verkeerd ben geïnformeerd en U uitsluitend een ceremoniële functie heeft.

Gaarne per omgaande een antwoord op deze voor mij en vele anderen prangende vraag.

Hoogachtend,

TW

P.s. Deze vraag, het antwoord daarop danwel een melding van het uitblijven daarvan, wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com