Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

11 februari 2017

Ymere: 'Vrijwillig' verplichte CV

Bijna een jaar geleden (klik) had ik voor het laatst contact met woningcorporatie Ymere: 'Als u er niet vrijwillig voor tekent door ons een CV-installatie te laten installeren dus meer huur te betalen dus gaan wij u dwingen door u voor de rechter te dagen.' Dacht het dus effe niet.

Beste Juliska,

Jammer dat ik niets meer van 'Veilig Verwarmen' heb gehoord nadat ik het krantenartikel had geciteerd waaruit blijkt dat Ymere bewoners niet mag dwingen 'vrijwillig' akkoord te gaan met het plaatsen van een CV-installatie en dat het weghalen van een (oude)gaskachel neerkomt op diefstal omdat de kachel (in verreweg de meeste gevallen) eigendom is van de huurder. Ook op de conclusie van de Nationale Raad voor de Veiligheid waaruit blijkt dat CV-ketels niet veiliger zijn dan open gaskachels waar het gaat om koolmonoxide-vergiftiging (hoewel de officiële lezing van Ymere het tegenovergestelde behelst) heb ik helemaal niets van jullie vernomen.

Daar zal Ymere ongetwijfeld een goede reden voor hebben.

Echter, persoonlijk ben ik nooit tegen de aanleg van een CV-installatie geweest. Hoewel jij dat feit meerdere malen (ongetwijfeld per abuis) niet hebt meegenomen in jouw correspondentie. Ook daar zal een goede reden voor zijn.

Nu is mij echter ter ore gekomen dat Ymere subsidie kan krijgen voor het isoleren van woningen van huurders voordat CV wordt aangelegd. Volgens Ymere zelf staan het leefgenot, de veiligheid en het comfort van bewoners hoog in het vaandel. Zou het niet mooi zijn indien dat ook uit het praktische beleid zou blijken?

Ymere krijgt hier een prachtige kans om de daad bij het woord te voegen. Het zou zonde zijn - en bekend worden in de media - indien Ymere deze kans aan zich voorbij zou laten gaan. Denk je ook niet?

Wij begrijpen dat als met het plaatsen van CV er ook STEP-subsidie aangevraagd kan worden mits er ook geïsoleerd wordt. Kortom: als Ymere investeert in het daadwerkelijk regelen van meer wooncomfort voor de mensen die het inkomen verzorgen van de medewerkers van Ymere kan Ymere een groot deel van die investering direct terugkrijgen!

Nagenoeg gratis goodwill! Dus het argument 'daar hebben wij het geld niet voor' houdt geen stand meer. Is dat niet mooi?

Namens de Bewonerscommissie MVV1 en via Wijksteunpunt West ontvangen wij graag een officiële reactie van Ymere op dit goede nieuws. Wat ons betreft kunnen de werkzaamheden inzake het isoleren van onze woningen direct beginnen. Zodra het niet meer sneeuwt dan toch.

Alvast hartelijke dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: