Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 januari 2009

Antwoord op: E.ON

Bij E.On Reageert men snel en vakkundig op vragen van klanten:

Geachte mevrouw van de Laar,

Mijn hartelijke dank voor dit prompte en meer dan volledige antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

E.ON Klantenservice wrote:

Geachte heer W,

Op 15 januari 2009 hebben wij uw e-mail ontvangen. Hierin geeft u aan dat u een vraag hebt over de tariefsverhoging. In deze e-mail gaan wij in op uw vraag.


1. Waarom verandert de energieprijs
Door de ontwikkelingen van de olieprijs. De gas- en elektriciteitsprijzen zijn gekoppeld aan de olieprijs.


2. Hoe wordt een energieprijs berekend
De energieprijs bestaat uit
a. Leveringskosten
b. Netwerkkosten
c. Energiebelasting
d. BTW
<www.eon-benelux.com Snel naar ‘Tarieven’ Opbouw energieprijs>>


3. Wat is de stijging?
E.ON verhoogt de variabele energietarieven voor
a. Gas: 10 %
b. Elektriciteit 22 %
Deze verhoging heeft alleen betrekking op de leverancierskosten en de BTW.


4. Hoe is de stijging t.o.v. andere energieleveranciers
De stijging loopt in de pas met de stijging van de tarieven die concurrenten eerder aankondigden


5. Hoe kan het dat de energieprijs stijgt als de olieprijs de afgelopen periode flink is gedaald.
De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs
De variabele prijs wordt in Nederland berekend op basis van een gemiddelde olieprijs tussen 1 april 2008 en 1 oktober 2008
Vooral na oktober ging de olieprijs omlaag


6. Dus de energieprijs zal per 1 juli 2009 dalen
De ontwikkeling van de olieprijs van 1 oktober 2008 tot 1 april 2009 wordt verrekend in de variabele energietarieven per 1 juli 2009.
Dus: Als de olieprijs laag blijft of nog verder zakt, dan zullen de variabele energietarieven per 1 juli 2009 dalen. Andersom ook.


7. De gasprijs stijgt, maar waarom stijgt de elektriciteitsprijs ook. Verklaring?
Turbines die elektriciteit opwekken worden vooral met gas gestookt. Daarnaast is de kolenprijs ook gestegen ook wordt elektriciteit opgewekt d.m.v. kolengestookte centrales


8. Wat kost die stijging een klant op jaarbasis
Voor een gemiddeld gezin zo’n 100 – 150 euro extra


9. Stijgt het voorschotbedrag / hoeveel
E.ON adviseert nadrukkelijk het voorschotbedrag te verhogen om bijbetaling bij de jaarafrekening zoveel mogelijk te voorkomen. E.ON verhoogt het voorschotbedrag niet ongevraagd. Advies: voor gas 6-8 euro en voor elektriciteit 4-7 euro, voor beide producten 10 – 15 euro.


10. Waarom worden de energieprijzen op de momenten 1 jan. en 1 juli aangepast
Dat zijn door Gasterra vastgestelde momenten11. Kan dat niet vaker?
Gasterra kondigde recent aan dat de energieprijzen vaker per jaar aangepast kunnen worden. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dat ingaat.


12. Kan ik mijn energieprijs bij E.ON ‘vastzetten’ (van variabel naar vast)/Biedt E.ON vaste energieprijzen aan voor welke periode
Dat is op dit moment niet mogelijk. U kunt wel altijd uw interesse doorgeven via de website www.eon-benelux.com
<www.eon-benelux.com Snel naar ‘Tarieven’ E.ON vast tarief>>
<niet communiceren: E.ON heeft wel aan een selecte groep klanten de mogelijkheid aangeboden om de energieprijs vast te zetten>>


13. Hoe kan het dat klanten bij hun jaarrekening geld terug ontvangen, maar er toch een hoger voorschot in rekening wordt gebracht voor de toekomst
Met een voorschotverhoging wordt rekening gehouden met toekomstige tarievenstijgingen en een gemiddelde winter. Zo wordt bijbetaling bij de jaarrekening zoveel mogelijk voorkomen.


14. Kan een klant zijn voorschotbedrag verlagen
Zie het antwoord vorige vraag. Het is niet verstandig, maar een klant kan het voorschotbedrag eventueel met maximaal 10 % verlagen.


15. Hoe past een klant zijn voorschotbedrag aan
Via de antwoordkaart of via internet (www.eon-benelux.com/voorschot)


16. Wat gebeurt er als ik mijn voorschotbedrag niet wijzig?
Dan kan het zijn dat u bij uw eerstvolgende jaarafrekening moet bijbetalen. Om dit risico te beperken, kunt u uw voorschotbedrag wijzigen.


17. Hoe/Wanneer worden klanten geïnformeerd over de tarievenstijging
Via een brief die de klant ontvangt in de eerste twee weken van januari 2009


18. Waarom wordt het antwoordkaartje naar Woerden gestuurd, E.ON zit toch in Eindhoven?
De antwoordkaarten worden door een externe partij voor E.ON digitaal ingescand, dit gebeurt vanuit Woerden


19. Wat betekenen de cijfers op de antwoordkaart?
De eerste cijferreeks is uw kenmerk van de antwoordkaart, de tweede cijferreeks is uw klantnummer


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een online tevredenheidsonderzoek. Deelname duurt niet langer dan 1 minuut. Elke maand worden vijf E.ON LichtPakketten verloot onder de deelnemers. Deze box t.w.v. € 110,- bevat 15 energiebesparende producten, waarmee u € 150,- per jaar kunt besparen op uw energiekosten.
Klik op deze link.

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900-0601 (€ 0,10 per minuut) of stuur een e-mail naar klantenservice@eon-benelux.com. Voor een antwoord op de meest gestelde vragen of voor algemene informatie verwijzen we u overigens graag naar onze website www.eon-benelux.com.


Met vriendelijke groeten/With kind regards
Annet van de Laar

Sales & Contact Centre
T 0900-0601 (€ 0,10 p/min)
F (+31) (0)40-2577755

E.ON Benelux
Dr. Holtroplaan 2-28
NL-5652 XR Eindhoven
www.eon-benelux.com


Geen opmerkingen: