Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

4 mei 2013

Ymere

Vandaag (29 mei) kwamen twee vertegenwoordigers van Ymere persoonlijk mijn koffie proeven en alle punten in onze brief aan hen punt voor punt verhelderen. Op een bijzonder keurige manier mag ik wel zeggen. Een manier die mij ervan overtuigde dat wij als bewoners serieus worden genomen. Enkele punten konden direct worden verklaard danwel verholpen en andere punten worden doorgespeeld aan de betreffende aannemer. Ook sprak men de wens uit de lijnen kort te houden om zo samen te proberen de bureaucratie te omzeilen. Kijk, beste lezers. Zo kan het dus ook! Andere bedrijven en instellingen kunnen wat mij betreft een voorbeeld nemen aan hoe woningcorporatie Ymere heden ten dage met burgers omgaat.

In het gesprek kwam ook nog een fraai pleonasme naar voren: "Laten wij dingen preventief voorkomen." ;-) Ofwel: ik ben zeer tevreden over de afhandeling door Ymere van onderstaande klachten.

===============

Woningcorporatie Ymere hanteert sinds kort een 'zero tolerantie-beleid' ten aanzien van de regels voor bewoners. Welnu: wat Ymere kan, kunnen wij ook...Hier de brief die aan de onder verscherpt toezicht van het Rijk staande woningcorporatie is verstuurd:

Aan de directie van woningcorporatie Ymere

Per e-mail

Amsterdam, .. mei 2013

Betreft: overleg

Geachte dames, heren,

Onlangs vond er een burenoverleg plaats met de bewoners van portiek .... Daar zijn de volgende punten uit gekomen:

-Kunnen er zachtsluitende drangers worden geplaatst op de buitendeur zowel als op de zogeheten tochtdeur?

-Wie heeft opdracht gegeven een haak te plaatsen aan de tochtdeur en wie repareert de schade aan muur en deur die daarbij ontstaan is? Bewoners mogen zonder overleg met Ymere namelijk geen gaten boren in de muren maar mogen er dan wel gaten worden geboord zonder overleg met bewoners?

-Wie gaf opdracht voor het plaatsen van een zolderdeur zonder slot en waarom? Er was namelijk met opzet een afsluitbare deur geplaatst vanwege insluipers.

-De verlichting in het trapportaal is regelmatig defect en is het niet defect dan brandt het fel dag en nacht. Is het niet gunstiger om bewegingssensoren te plaatsen?

-Een aantal bewoners betaalt al enige tijd voor 'schoonmaakkosten'. Wat wordt er van hun geld en door wie schoongemaakt want niemand van ons heeft ooit een schoonmaakbedrijf in het trapportaal in aktie gezien. Aanvullend: wanneer krijgen de betreffende bewoners hun onterecht betaalde bedragen terug?

-Bij geen van de gevraagde buren werkt de halofoon naar behoren. Wellicht kan een door Ymere gestuurde electricien het probleem verhelpen?


 -Hondenpoep is weer een groot probleem. Ook Ymere wil een schonere leefomgeving. Wellicht is een brief aan de bewoners waarin vermeld wordt wat de boetes zijn voor het niet opruimen van de eigen hondenpoep een mogelijkheid?


-Als idee wordt geopperd de aanzienlijke en ongebruikte ruimte onder de panden om te bouwen tot fietsenstalling. Handig tegen fietsendieven en ruimtebesparend op straat. Wilt en kunt u daaraan meewerken?

-De werkzaamheden waardoor al maandenlang werknemers van diverse schildersbedrijven in de binnentuin aanwezig zijn lijken maar niet te eindigen. Is er een termijn bekend waarbinnen de werkzaamheden zullen zijn beëindigd en er een einde komt aan de overlast?

-De binnentuin is aangewezen als 'kijktuin' maar zonder sleutel van het toegangshek kunnen wij als bewoners niet kijken naar al het moois dat in de binnentuin ontstaat nu kinderen er niet meer mogen spelen. Ontvangen wij als bewoners allemaal een sleutel van het bewuste toegangshek en zo ja wanneer?

-Kunt u ons voorzien van een overzicht van welke bedrijven er betrokken zijn bij het opknappen van de woningen? Wij weten vaak namelijk niet wie er allemaal in en uit ons pand lopen en waarom. Op 29 augustus 2012 (...) ontvingen wij bericht dat het trapportaal zou worden opgeknapt en dat de werkzaamheden 'enkele weken' zouden duren. Wij zijn ruim acht maanden verder en nog steeds wordt er gewerkt. Over veel werkzaamheden (zoals die aan de zolderruimtes en aan het dak) zijn wij niet ingelicht. Waarom niet en hoe lang gaan de werkzaamheden nog (bij benadering) duren? Wij ervaren namelijk veel overlast van de machines en soms helaas ook van het ingehuurde personeel. Vaak staan apparatuur en verfspullen en toebehoren gewoon in de algemene gang in onze portieken. Is dat niet in strijd met de brandveiligheid?


 -Voor iedereen – behalve de bewoners van de benedenverdiepingen - is het ronduit gevaarlijk de eigen ramen te lappen. Dit zouden wij willen laten doen door een professionele glazenwasser. Het zou voor iedereen het makkelijkst zijn als hij (of zij natuurlijk) de sleutel kreeg van het toegangshek. Eventueel kan een contract worden getekend waarin belooft wordt de binnentuin netjes te houden en geen kopieën van de betreffende sleutel worden gemaakt.


-In de algemene zolderruimte staan uitsluitend nog spullen die niet toebehoren aan wie dan ook van de huidige bewoners. Ons het verwijderen daarvan in rekening te brengen zouden wij dan ook zien als 'unfair'.

Natuurlijk is het niet mogelijk bewoners van elke onderhoudsaktie op de hoogte te brengen maar iemand bij Ymere is vast op de hoogte van de termijnplanning. Zonder die planning kan een aannemer namelijk in principe de opdracht die 'een paar weken' zou duren tot in het oneindige rekken en daar betaald voor krijgen.

Wij hebben graag een kopietje van die termijnplanning zodat wij weten waar wij aan toe zijn.

-Bent u bereid tot het organiseren van een bewonersinformatie-avond waarbij alle betrokken partijen aan het woord komen en over en weer grieven kunnen worden geuit en eventueel direct opgelost? Wij zouden dat zeer op prijs stellen!

In het kader van het door de bewoners – in navolging van Ymere – ingestelde 'zero tolerantie' – beleid verwachten wij binnen twee weken na dagtekening een inhoudelijke reactie op deze bewonersbrief.

Wij zijn uw reactie graag per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de bewoners van portiek ... ,

TW

06-...

e-mail:

Een afschrift is verstuurd aan:

..., Consulente Gebiedsbeheer
..., Gebiedsbeheerder
..., Projectleider
..., Uitvoerder
..., Buurtcoördinator
..., voorzitter huurderscommissie i/o
..., voorzitter Vereniging van Eigenaren
..., voorzitter Huurdersvereniging

Vervolg d.d. 16 mei:


In vervolg op de eerder verzonden bewonersbrief hierbij een paar aanvullende vragen:

Het algemene zolderraam is sinds kort afgesloten met een hekwerk.
Daardoor zijn verhuizingen met touw en blok niet meer mogelijk.
Wie gaf opdracht tot deze barricade en tot welk doel?

Het zolderlicht brandt constant en omdat het algemene energieverbruik wordt verhaald op de bewoners vroegen wij ons af wat hier de bedoeling van is.

Een kopie van deze aanvulling op de bewonersbrief is verzonden aan dezelfde personen die ook in de oorspronkelijke brief werden genoemd.

Bovendien is - in het kader van transparantie - dezelfde brief gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com


Geen opmerkingen: