Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

6 juni 2013

Parkeren

Via de gemeente kwam ik terecht bij Cition, verantwoordelijk voor het hoofdstedelijk parkeerbeleid...

Geachte mijnheer W,

Dank voor uw bericht waarin u aangeeft dat u constateert dat er rond de van Noordtkade en de van Houweningenstraat veel parkeerautomaten zijn verdwenen en dat het voor automaobilisten moeilijk wordt om een automaat te vinden.

Graag leggen wij uit waarom de gemeente dit doet, en dat er ook voor de bezoekers aan de stad voordelen zijn aan het digitaal parkeren.

De gemeente moet € 200 miljoen bezuinigen en heeft maatregelen benoemd waarin deze bezuinigingen moeten worden gevonden. Door slim te kijken naar het hele systeem van betaald parkeren in Amsterdam kunnen we flink bezuinigen. Niet door de parkeertarieven te verhogen, maar door te besparen op de uitvoeringskosten. Zo bespaart de gemeente vanaf 2015 jaarlijks ruim 20 miljoen euro met de overstap naar volledig digitaal parkeren.

Een groot deel van de parkeervergunningen is al digitaal en nu wordt het parkeren voor bezoekers ook volledig digitaal. 43% van de parkeertransacties wordt nu al betaald met de mobiele telefoon.
Hierdoor worden de parkeerautomaten ook al minder gebruikt om aan te betalen.
Mobiel parkeren is sneller en voordeliger, omdat de parkeerder uitsluitend de daadwerkelijk geparkeerde tijd betaalt. De bezoeker hoeft niet meer naar een parkeerautomaat te lopen om te betalen. Alle automaten die nog niet geschikt zijn voor digitaal parkeren worden vóór 1 juli 2013 verwijderd. Het invoeren van een kenteken wordt per 1 juli verplicht.

Door de volledige digitalisering zijn minder automaten op straat nodig. Op 18 maart is Cition gestart met het verwijderen van ongeveer 1500 van de huidige 3700 parkeerautomaten in Amsterdam. Deze operatie duurt tot juli. In het geval een parkeerautomaat niet in het zicht staat, wordt hier met borden naar verwezen.
Het biedt wel een voordeel: iemand die zijn kenteken invoert, hoeft geen kaartje achter de voorruit te leggen en ook niet terug te lopen naar de auto. De maximale loopafstand naar een automaat wordt 150 meter. Cition controleert met behulp van een scanauto of er betaald is. Een bon gaat op termijn niet langer achter de ruitenwisser, maar wordt per post verstuurd.

Door de digitalisering wordt niet alleen de handhaving veel goedkoper, maar ook de kosten voor het onderhoud en beheer van de automaten wordt fors verminderd, omdat er veel minder automaten over zijn.
In totaal wordt ca. 40 % van de automaten verwijderd en blijven alleen digitale automaten in de stad over. Daarnaast biedt de digitalisering ook toekomstige serviceverbeteringen voor de parkeerder, bijvoorbeeld informatie over de parkeerkans in drukke straten en mogelijk zelfs het digitaal reserveren van een parkeerplek in een garage. Daarnaast biedt de gemeente goedkope en gebruiksvriendelijke P+R voorzieningen aan de rand van de stad aan.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen. Meer informatie vindt u ook op de website: www.amsterdam.nl/parkeren > Parkeren op straat, of via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Met vriendelijke groet,

xxxxxx xxxxxxxx
X Beleidsadviseur
X Gemeente Amsterdam
X Parkeerregieorgaan

Bezoekadres: Nieuwe Uilenburgerstraat 59
Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
E-mail  xxxxxxxx@ivv.amsterdam.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

=============

Dank voor uw antwoord, meneer xxxxxx!

U heeft in voldoende mate uitgelegd waarom automobilisten eigenlijk beter met het openbaar vervoer kunnen gaan omdat zij nu alsnog een paar honderd meter moeten lopen.

Er rest mij nog één vraag:

Waarom zijn de bewoners (en automobilisten) van de stad Amsterdam niet vooraf hierover ingelicht? Door een betere communicatie krijgt de gemeente vast meer begrip van haar bewoners.

Wellicht een leermoment of is het totale gebrek aan communicatie een gevolg van de door u genoemde bezuinigingsmaatregelen?

Alvast mijn dank voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,

TW
-----

Beste mijnheer W,

Er staat sinds half maart een artikel op de website van Amsterdam over deze bezuinigingsoperatie.
Zie : http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren/parkeren-straat/invoeren-digitaal/

Uitgangspunt van deze operatie was dat er op plaatsen waar het weghalen van een automaat het gevolg zou hebben dat niet direct een automaat zichtbaar was, er een verwijsbord zou worden geplaatst.
Dat is helaas nog niet overal het geval, maar zal in geval van onduidelijkheid worden hersteld.

Er is daarnaast gekozen om de bredere communicatie niet te ver voorafgaand aan de wijziging naar digitaal parkeren, die per begin juli plaats vindt, te starten.
Dan worden parkeerders ook verplicht om een kenteken in te voeren en wordt er digitaal gehandhaafd.
Deze campagne start de komende weken meteen brief naar vergunninghouders, persberichten, artikelen in de stadsdeelkranten en op websites, e.d..

Uitgangspunt is dat vanaf een parkeerplaats in principe maximaal 150 meter moet worden gelopen naar een automaat en geen paar honderd meter.

Met vriendelijke groet,

xxx xxxxx

--------
Beste meneer xxxxx,

Fijn te weten dat er nog het een en ander over het nieuwe beleid gecommuniceerd zal gaan worden!

Mag ik u de welgemeende tip meegeven om communicatie voortaan vooraf te laten gaan aan het implementeren van een nieuwe maatregel?

De manier die u beschrijft doet mij namelijk denken aan een scène uit The Hitchhikers Guide to the Galaxy van Douglas Adams. Daarin klaagt een man dat zijn huis wordt gesloopt waarop de betreffende ambtenaar doodleuk antwoord: 'Tsja, meneer, de plannen liggen al maanden ter inzage op het gemeentehuis; u had die kunnen lezen en bezwaar kunnen aantekenen maar dat heeft u willens en wetens verzuimd.'

Met mijn hartelijke dank voor uw nette, uitgebreide en zowel vriendelijke alsook zakelijk correcte antwoorden.

Vriendelijke groet,

---------------
Beste meneer O,

Bij deze herinner ik u aan uw toezegging dat er verwijsborden zouden komen.Zie dit citaat van de gemeentelijke website: In het geval een parkeerautomaat niet in het zicht staat, wordt hier met borden naar verwezen.

Middels persoonlijke visuele observatie heb ik geconstateerd dat er - op de plekken in de stad waar ik mijn rondgang maakte - tot heden welgeteld nul zijn geplaatst.

Een vervolgvraag luidt: is er bij het nieuwe beleid ook rekening gehouden met parkeerders die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Dan heb ik het niet alleen over 'nieuwe Amsterdammers' maar ook over toeristen.

Enige duidelijkheid hierin wordt zeer op prijs gesteld. En niet alleen door mij maar ook door hen die reageerden op mijn stuk op de opiniesite Amsterdam Centraal. In het kader van transparantie - waar ook de gemeente Amsterdam groot voorstander van is - is onze volledige correspondentie ook gepubliceerd op: http://vragen.blogspot.com

Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,

TW
================

Beste meneer W,

Er zijn op een groot aantal locaties in de stad waar automaten zijn verwijderd verwijsborden geplaatst.

Kunt u de concrete locaties noemen waarbij er zowel geen verwijsbord als geen automaat in het zicht staat? In dat geval bekijken wij deze locaties graag. Als inderdaad blijkt dat er borden ontbreken, zullen wij ervoor zorgen dat deze borden bijgeplaatst worden.

Op de verwijsborden staan, in voornamelijk pictogrammen, 3 mededelingen: a) welke richting men moet lopen naar de dichtst bijzijnde automaat; b) denk aan het invoeren van het kenteken; c) voor belparkeerders het op die plek geldende automaatnummer.

Er is in beperkte mate rekening gehouden met mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Op de parkeerautomaat wordt uitleg in het Engels gegeven over hoe de betaling in zijn werk gaat. Verder is op de website I Amsterdam informatie te vinden:
http://www.iamsterdam.com/en-GB/experience/plan-your-trip/getting-around/parking/parking-in-amsterdam


Met vriendelijke groet,

JO

Geen opmerkingen: