Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

25 oktober 2013

Ymere: overleg

Beste mevrouw ...,

Bijna vergeten maar hierbij dan toch onze 'agendapunten' voor komende woensdag:

-Zolder: *Slot op algemene toegangsdeur
*Echte deuren bij de bergingen ivm insluipers
*Traliewerk bij zolderraampje zodat verhuizen met Touw en Blok niet meer gaat.
*Installeren spaarlamp houdt niet in dat een licht 'dus' 24/7 kan branden. Slecht voor het milieu en alleen maar handig voor insluipers.
Is inmiddels door jullie eigen elektricien geregeld.

-Toegang tot woningen:
*Algemene voordeur sluit slecht vanwege dranger én dictator. Timmerman Ben Smulders heeft er inmiddels naar gekeken. Maar er niets aan gedaan. Misschien had ik niet moeten vragen: 'Wilt u er even naar kijken?'

Datzelfde geldt voor de dorpel onder mijn keukendeur. In mei is daar tijdelijk een plank geplaatst in afwachting van een échte oplossing 'binnen een week'. Die week is nu voorbij en het plankje is al lang geleden krom getrokken zodat regenwater en slakken gewoon gezellig naar binnen komen en zich welkom wanen want niets staat hen in de weg.

De tochtdeur gaat meestal niet dicht omdat de meeste buren 'geen tijd' hebben die achter zich dicht te trekken. Het scheelt stookkosten en geluidshinder als die deur dicht gaat dus daarom verzoek ik om de aanleg van een dranger. Het lijkt mij dat ook Ymere zich graag inzet voor het milieu en een prettiger leefomgeving. Toch?

Als laatste: in de taakomschrijving van de gebiedsbeheerder staat dat het zijn taak is om te overleggen met buurtbewoners. Maar hij heeft al meerdere malen laten weten daar geen tijd voor te hebben. Als hij geen tijd heeft om zijn werk te doen, waar is hij dan zo druk mee bezig? Niet als kritiek maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En wellicht kan ik helpen met nadenken over hoe het beter kan. Niet alles hoeft van Ymere zelf uit te komen, natuurlijk. Buurtbewoners mogen ook zélf nadenken. Daarom stuit het mij tegen de borst als ik met suggesties kom en een woordvoerder kapt mijn goede intenties af met: 'Daar is allemaal geen tijd voor.'

Voor nu wens ik u een fijn weekend, mevrouw Koppenberg.
Rest mij nog één vraag in verband met komende woensdag:
Drinkt u liever thee of koffie?

Vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: