Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 oktober 2013

Vervolg 3: Zolderinbraak

Beste mevrouw ...,

Ter herinnering wil ik u melden dat ik sinds woensdag 2 oktober niets heb gehoord van Ymere.

Ik wil u er op wijzen dat én de lezers van http://vragen.blogspot.com én de bewoners van de Van Houweningenstraat én de politie inmiddels erg nieuwsgierig zijn naar de besluiten die u zult nemen naar aanleiding van de recente zolderinbraak.

Mocht u uw houding weten terug te voeren op het Bouwbesluit 2012 dan wil ik u - nogmaals - verzoeken mij te laten weten in welk artikel van het Bouwbesluit staat dat de woningcorporatie zich passief dient te gedragen in het geval van brandveiligheid, milieu-aspecten en insluipgevaar. In het hele Bouwbesluit kon ik daar - als leek - helemaal niets over vinden.

Ongetwijfeld hebben u en uw medewerkers het enorm druk maar toch wil ik u erop wijzen dat het de primaire taak is van een woningcorporatie om ervoor te zorgen dat huurders (en inmiddels ook kopers) prettig kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken wordt van Ymere een actieve houding verlangd.

Dat houdt in dat Ymere bewoners dient in te lichten als er weer eens (tuin) onderhoud plaatsvindt, overleg pleegt met bewoners wanneer noodzakelijk en verder meer doet dan jaarlijks een brief rondsturen waarin een nieuwe huurverhoging wordt aangekondigd. Uit het rondsturen van die brief blijkt duidelijk dat Ymere er best toe in staat is bewoners te informeren. Het excuus 'daar hebben wij eenvoudigweg geen tijd voor' zoals gebruikelijk wanneer wij om informatie vragen, is dus niet meer geldig.

Kunt u bijvoorbeeld vertellen waarom op benzine lopende bladblazers worden ingezet om herfstblaadjes in de gemeenschappelijke tuin van het tuinpad af te blazen? Want binnen een uur nadat het lawaaiige apparaat de rust niet meer verstoord heeft Moeder Natuur namelijk de blaadjes weer keurig terug het tuinpad op geblazen. Volkomen overbodig werk dus en bovendien slecht voor het milieu.

Ook dit schrijven is verstuurd aan diverse van uw collega's, de voorzitter van de bewonerscommissie i/o, de voorzitter van de lokale VVe en ditmaal tevens naar de lokale pers.

Gaarne per omgaande uw reactie.

Met vriendelijke groet,

2 opmerkingen:

Leonoor zei

Ik vind het wel een spannend verhaal! Hoe hebben jullie dit al
VvE
opgelost?

Terrebel zei

Hai Leonoor,

Na lang aandringen bleek de mevrouw van de afdeling Communicatie ziek. Blijkbaar is zij dat nog steeds want zij heeft nog steeds niet gereageerd. ;-)