Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 februari 2016

Antwoord Ymere

Hier het antwoord van woningcorporatie Ymere op de vraag die ik hier (klik) stelde:

'U heeft een vrije keus: u tekent vrijwillig de akkoordverklaring óf wij dwingen een akkoord af via een rechtszaak.'

Beste meneer Weijnschenk, beste Terrence,

Op 17 februari stuurde u ons een email naar aanleiding van de herinnering om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. De akkoordverklaring is noodzakelijk voor ons om de leverancier met de werkzaamheden te laten beginnen. Hieronder vindt u onze reactie.

De meeste vragen in de mail zijn op 4 en 7 januari al beantwoord
Op 7 januari stuurde ik u een uitgebreide mail waarin ik uw vragen omtrent  de veiligheid van centrale verwarming heb beantwoord. Voor de volledigheid stuur ik u nog een keer de antwoorden die ik u toen gegeven heb (zie bijlage).

Een medewerker van Ymere beantwoordt uw brieven
Ik kan u gerust stellen dat mevrouw xxx wel degelijk bestaat. Zij is directeur Vastgoedbeheer bij Ymere. Het is voor haar onmogelijk  om brieven van huurders persoonlijk te beantwoorden. Afhankelijk van het onderwerp worden daar medewerkers voor ingeschakeld. Als het onderwerp Veilig Verwarmen is, beantwoord ik de brief.

Reactie op de website geplaatst
In de reactie van 7 januari meldt onze communicatie medewerker xxx aan u dat er een reactie op de website van Ymere is geplaatst. De tekst kunt u terugvinden in de reactie van 7 januari. Ik verzoek u vriendelijk de reactie van 7 januari met de bewonerscommissie te delen. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden.

In de brief is geen mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen
Daar hebben wij bewust niet voor gekozen. Ymere heeft besloten dat de huurder geen keuze heeft of men wel of geen cv wil hebben. Dat betekent dat de huurder kan bellen of schrijven om aan te geven dat men het niet wil. Met een telefoongesprek of een huisbezoek proberen we de huurder alsnog over te halen. Als dat niet lukt, wordt de rechter gevraagd om uitspraak te toen of de huurder mee moet werken aan de aanleg. Als de huurder niet reageert op de eerste twee brieven, stuurt Ymere een laatste verzoek om mee te werken. In die brief schrijven we ook dat we naar de rechter gaan als we de akkoordverklaring niet getekend terug ontvangen. Op deze manier is bij de huurder vanaf de eerste brief duidelijk wat de bedoeling is.

U vindt ons onredelijk
U geeft aan dat u ons onredelijk vindt en voorbijgaan aan de noden van onze klanten. We herkennen ons daar niet in. Wij zitten elke dag met een team klaar om vragen van huurders te beantwoorden. We geven de huurder ook ruim de tijd om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. Als een huurder dat wil, komen wij graag op huisbezoek om vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er nu in uw geval?
U krijgt van ons over een paar weken een brief waarin we u nog een laatste kans geven om de akkoordverklaring terug te sturen. Mocht u besluiten om ook dan dit niet te doen, dan ontvangt u van ons een sommatie. Daarna dragen we uw dossier over aan onze advocaat. We moeten dan concluderen dat we er helaas met elkaar niet zijn uitgekomen. De rechter bepaalt  dan of u mee moet werken aan de aanleg van de centrale verwarming. Ik hoop natuurlijk dat u alsnog  besluit om mee te werken aan de aanleg.


Met vriendelijke groet,
Ymere


1 opmerking:

Anoniem zei

Gasstellen en openkaarden, kaarsen olielampen.