Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 juli 2010

Antwoord op: Vervolg op: TNT

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb van u een e-mail ontvangen waarin u aangeeft het jammer te vinden dat er niet inhoudelijk wordt gereageerd op uw voorgaande e-mail. Ik begrijp dat dit vervelend voor u is. Mijn oprechte excuses hiervoor. Graag wil ik hierop reageren.

In uw eerste e-mail bericht heeft u aangegeven het jammer te vinden dat er in onze reactie op uw e-mail geen inhoudelijk informatie over de reorganisatie wordt gegeven. Helaas is het voor de afdeling klantenservice niet mogelijk om inhoudelijk te reageren op uw melding. Wanneer u in contact wilt komen met de afdeling mediavoorlichting is dit uiteraard wel mogelijk.

Voor meer informatie en contactgegevens verwijs ik u daarom naar de volgende internetpagina:
http://www.tntpost.nl/overtntpost/nieuwspers/

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Tegenbosch
Klantenservice TNT Post

www.tntpost.nl


PPlease consider the environment before printing this e-mail

Het is niet mogelijk om op deze e-mail te reageren. Indien u naar aanleiding van onze reactie nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van de volgende URL: http://www.tntpost.nl/klantenservice/vervolgvraag.aspx?email=info@terrebel.nl&cid=61335&partner=CM

Nu heb ik diezelfde vraag gesteld als redacteur van een kritisch weblog...

Geachte dames, heren,

Via de media vernam ik dat U van zins bent alle postbodes met een contract van 24 uur of meer te ontslaan. Buiten dat dat vanuit sociaal en moreel oogpunt bijzonder onaardig is, is het ook vanuit marketing-technisch oogpunt geen verstandige aktie.

Ik begrijp dat U uitsluitend kijkt naar de winst-cijfers op de korte termijn. Daaruit blijkt dat de divisie post slechts een marginale winst oplevert. Voor de leek lijkt het dus een verstandige set om de pijlen voortaan uitsluitend te richten op die produkten en diensten die de meeste winst opleveren.

Met opzet gebruik ik het woord "lijkt" want een marketingdeskundige zal U vertellen over de 80/20 regel. Die verklaart ondermeer dat 20 procent van de diensten goed zijn voor 80 procent van de winst. En vice versa uiteraard. Echter, voor het behoud van een goede marketingmix moeten er ook produkten en diensten worden aangeboden die minder rendabel zijn, anders is het bedrijf op lange termijn niet meer levensvatbaar. Ik bedoel maar: Slechts een handvol van de grotere klanten hoeft maar te besluiten voortaan hun diensten af te nemen van de concurrentie en het is gedaan met TNT.

Met een ander voorbeeld kan ik het misschien nog iets duidelijker maken, ook voor de meelezers viahttp://vragen.blogspot.com, alwaar dit schrijven inmiddels is gepubliceerd.

Stelt U zich een supermarkt-manager voor die besluit om uit winstoogmerk voortaan uitsluitend nog die produkten te verkopen waarop veel winst wordt gemaakt. Dat klinkt best logisch maar is feitelijk de doodssteek voor het betreffende filiaal. Of zou U graag naar een supermarkt gaan waar vrijwel uitsluitend melk, rolletjes drop en cornflakes worden verkocht? Neen natuurlijk. Als consument (lees bedrijf) gaat U het liefst in zee met een instelling die een totaalpakket kan bieden.

Volgens de heer Harald de Jongh (sales director North West TNT) zijn part-time medewerkers vele malen effectiever dan fulltime medewerkers. Zo wist hij mij via Twitter te melden.

Helaas vond hij het tot heden niet de moeite waard te antwoorden op de vraag of dit ook op gaat voor het management. Daarmee geeft hij aan zichzelf hoger te achten dan de vele duizenden postbodes die Uw bedrijf in dienst heeft. Dit zal toch niet de bedoeling zijn?

Verder claimt TNT op de divisie post te weinig winst te maken om het rendabel te houden. De cijfers in het jaarverslag dat de aandeelhouders mochten ontvangen spreken dit echter tegen, getuige het feit dat hierin ruim 29 miljard wordt opgegeven als zijnde de totale winst over 2009.

Ondanks een verlaging van het volume met bijna vijf procent bleef de omzet gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Al beweerde TNT Post via de media iets anders. Wat is Uw verklaring voor deze discrepantie?

Niet alleen voor de betreffende postbodes maar ook voor de toekomst van Uw bedrijf hoop ik dat U bovenstaande in overweging neemt en Uw besluit om de divisie "postbezorging" te verwijzen naar de geschiedenis-boeken, terug te draaien.

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: