Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 december 2006

Terlouw

Geachte heer Terlouw,

Onlangs was in het nieuws dat U vindt dat huurders moeten opdraaien voor de kosten van een geïsoleerde woning. Dat zou beter zijn voor het milieu. Is het niet een heel stuk praktischer om de woningcorporporaties op te dragen goed geïsoleerde woningen op te leveren? Welke van de twee groepen moet naar Uw mening opdraaien voor de kosten van isolatie?

Eigenlijk vraag ik U dus om een verduidelijking van Uw standpunt. Hierbij een opninie-artikel uit de Volkskrant dat in enige mate mijn mening vertegenwoordigt.
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/96773
Graag vernam ik van U waarom U het belangrijker vindt dat woningcorporaties meer winst maken dan dat mensen goed wonen.

Alvast mijn dank.

Met vriendelijke groet,

Voor de goede orde: van dit schrijven en het eventuele (uitblijven van een) antwoord wordt melding gemaakt op http://vragen.blogspot.com

Geen opmerkingen: