Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

7 juli 2006

Antwoord op: GVB deel 2

Van het ROA ontving ik vandaag antwoord op mijn vraag aan hen,
gesteld op 17 juni jl:

Geachte heer W,

Op 17 juni jl. ontvingen wij uw email met de vraag waarom
je niet meer terecht kunt op de GVB-website voor meer
informatie omtrent de wijziging van de dienstregeling
per 28 mei jl.

Wij hebben hierover navraag gedaan bij het GVB. Het GVB
heeft er bewust voor gekozen om de toelichtende tekst
over de lijnwijzigingen na enige tijd te verwijderen omdat
het anders 'oud nieuws' zou worden dat tot verwarring zou
kunnen leiden. Wel geeft het GVB aan dat geïnteresseerden
via een telefoontje (0900-8011, lokaal tarief) of mailtje
(via www.gvb.nl) naar de klantenservice op verzoek alsnog
de betreffende tekst kunnen krijgen.

Wij zullen de link nu ook zo spoedig mogelijk van de
ROA-website verwijderen en wij danken u voor uw oplettendheid.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Machiel Kouwenberg
Beleidsadviseur

Geen opmerkingen: