Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 juni 2008

Vaderschap

Geachte heer Rouvoet,

U zult met mij eens zijn dat discriminatie niet mag. Niet alleen volgens de wet maar ook uit moreel oogpunt. Mag ik U daarom wijzen op een lancune in de Nederlansche wetgeving?
Vandaag was ik met mijn zoon bij de afdeling Publiekszaken van het stadsdeel Amsterdam-oud west. Blijkt dat zowel de vader alsook de moeder dienen te tekenen voor het nieuwe paspoort. Moeder alleen mag ook. Vader alleen mag niet.

Dit is toch duidelijk in strijd met artikel 1 van onze Grondwet?
Verder vroeg ik mij af hoe het staat met Vaderschapsverlof in dit land. Wanneer een moeder doorbetaald vrijaf krijgt van haar werk, waarom geldt dat dan niet voor een vader?
In vele andere landen zijn mannen en vrouwen voor de wet aan elkaar gelijkgesteld; in Nederland nog duidelijk niet, getuige ook bijvoorbeeld het feit dat sommige regelingen voor bijstandsmoeders niet gelden voor alleenstaande vaders in de bijstand.

Aan U de taak dit recht te zetten.
In afwachting van Uw antwoord.

Hoogachtend,
TW

P.s. Voor de goede orde meld ik dat bovenstaand schrijven wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com, evenals Uw antwoord.

Geen opmerkingen: