Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 juni 2008

Paarden en Criminelen II

Geachte heer Cohen,

Op 8 mei jl. stelde ik U een tweetal vragen. Tot heden heb ik echter geen antwoord mogen ontvangen. Daarom stel ik U de vragen opnieuw.

Mocht ik andermaal geen antwoord ontvangen dan zal ik ervan uitgaan dat dat opzettelijk gebeurt. De landelijke media zal dan worden ingeschakeld.

Ook van het uitblijven van Uw antwoord wordt melding gemaakt op http://vragen.blogspot.com

Natuurlijk ga ik ervanuit dat U welwillend staat tegenover het beantwoorden van vragen van burgers.

Met vriendelijk groet,

TW

Geen opmerkingen: