Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 juni 2010

Antwoord op: Klink

22 Juni schreef ik aan het ministerie van VWS (en eigenlijk dus aan Ab Klink) waarom er zo gekort moet worden op de Zorg en waarom hij dat bericht pas de wereld in stuurde vlak na ipv vóór de verkiezingen. Hierbij het antwoord en mijn tegen-reactie...

Hartelijk dank voor Uw antwoord, mevrouw de Bruijn.

Het debat in kwestie zal ik zeker gaan volgen.

Dat de heer Klink zijn maatregel aankondigde vlak na de verkiezingen en niet ervoor wijt ik gemakshalve maar aan electoraal oportunisme...

Prettig dag verder!

Met vriendelijke groet,

Terrence WeijnschenkOn 23-06-10 11:01, _Dienstpostbus VWS Voorlichting wrote:

Geachte heer Weijnschenk,

Helaas zijn forse maatregelen nodig om goede gezondheidszorg ook in de toekomst te kunnen garanderen voor iedereen die daarop is aangewezen. De voorstellen waaraan u in uw e-mail refereerde zijn voor de Tweede Kamer aanleiding geweest om daarover op korte termijn een debat te voeren. Dat debat zal volgende week plaatsvinden. Dan zal blijken welke keuzes precies zullen moeten worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Patricia de Bruijn

Publieksvoorlichter


Directie Voorlichting en Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag


Geen opmerkingen: