Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

28 juni 2010

DWI Scholierenvergoeding

Amsterdam, 28 juni 2009

Betreft: aanvraag Scholierenvergoeding 2009/2010

Kenmerk: 131.851.512/ 10581360/95-5015

Geachte dames, heren,

Afgelopen april verstuurde ik het aanvraag-formulier Scholierenvergoeding 2009/2010.
Volgens de brief die ik vervolgens ontving van Uw medewerkster Indra Chotkan zouden er kopieën ontbreken die bijgevoegd dienen te worden.

Uiteraard verstuurde ik die toen wederom. Al moest dat volgens mevrouw Chotkan weer gepaard gaan met een volledig ingevuld aanvraag-formulier terwijl die volgens de ontvangstbevestiging al in haar bezit was.

Omdat ik na twee weken nog niets had vernomen belde ik met de Dienst Werk en Inkomen. Men vertelde mij dat mijn tweede aanvraag niet door hen was ontvangen. Met wéér een nieuw ingevuld aanvraagformulier stuurde ik wéér de benodigde kopieën mee.

Volgens de ontvangstbevestiging, verstuurd door de heer Edward Bakker, werd deze aanvraag ontvangen op 1 juni 2010.

Mevrouw Chotkan (die de betreffende brief verstuurde op 18 juni en die ik eerst ontving op 25 juni) kom ik nu niet in aanmerking voor de Scholierenvergoeding 2009/2010 omdat de aanvraag vóór 1 juni 2010 ingediend had moeten zijn.

Juridisch gezien, echter, heb ik de aanvraag wel degelijk op tijd ingestuurd. Drie maal zelfs. De laatste aanvraag kwam bij het DWI binnen op 1 juni. Dat alleen al bewijst dat mijn aanvraagformulier voor 1 juni door mij is verstuurd. Op tijd dus.

Toen ik vandaag met Uw dienst belde werd ik te woord gestaan door een bijzonder onbeschofte jongedame van het callcenter die weigerde mij door te verbinden met mevrouw Chotkan of met de heer Bakker. Bovendien weigerde zij mij haar naam te geven en toen ik aandrong verbrak zij -zeer onbeschoft- eenvoudigweg de verbinding.

Bij deze maak ik bezwaar tegen de beschikking dat mijn aanvraag niet in aanmerking komt voor behandeling én tegen het onbeschofte gedrag van de betreffende callcenter-medewerker.

Dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en als kopie verzonden naar mijn contacpersonen bij Het Parool en bij het blad voor uitkeringsgerechtigden, MUG.

In de verwachting dat U het goede zult doen teken ik,

Hoogachtend,

TW

Update: Ontving een brief van de juridische afdeling van het DWI, belde vandaag (7 juli) met de betreffende dame die de zaak in behandeling heeft waarna mijn bezwaarschrift ontvankelijk werd verklaard; Mijn aanvraag Scholierenvergoeding wordt alsnog in behandeling genomen. En zo hoort dat!

Update 2: De betreffende dame heeft alsnog besloten dat ik geen recht heb op de vergoeding omdat die voor 1 juni moest worden aangevraagd. En omdat ik de derde aanvraag weliswaar voor die datum heb verstuurd maar die pas een week later, namelijk op 1 juni bij het DWI aankwam, heb ik geen recht op de vergoeding.

1 opmerking:

Morgaine zei

Sjonge sjonge, ja ook zeer herkenbaar allemaal... pffffffffff gezeik toch, dit stukje wordt ik al moe van als er weer wat geregeld moet worden, of dat nu de belastingdienst is? Of zelfs een simpele sollicitatie?

Of zelfs... de woningbouw vereniging... met de laatste ben ik nu dus bezig al heel erg lang :S

XXX