Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

22 juni 2010

Klink

Geachte heer Klink,

Uw "motto" als minister was altijd "betere zorg voor minder geld". Mag ik -na het vernemen van Uw meest recente pakket maatregelen- dat zowel de term "betere zorg" alsook de term "minder geld" niet geldt voor de burger?

Door namelijk noodzakelijke zaken als De Pil en de rollator uit het basispakket voor het ziekenfonds te halen stort U doelbewust een hoop mensen in de zorgen.

Nu heb ik begrepen dat het dreigend tekort (er is dus niet eens écht sprake van een tekort maar U vermoed slechts dat dat eventueel zou kunnen ontstaan) slechts 1,2 miljard euro bedraagt.

Voor een instantie als ABNAmro is zo'n bedrag maar een schijntje en daarom heb ik hen verzocht een deel van de lening die zij indirect ontvingen van de bevolking en weigeren terug te betalen, te storten in de kas van Uw ministerie.

Mocht U dus eerdaags opeens een bijschrijving op rekening van het ministerie tegenkomen ten bedrage van 1,2 miljard euro, dan weet U tenminste waar dat geld vandaan komt.

Verder neem ik aan dat U een bijzonder goede reden heeft om dit besluit pas na de Tweede Kamer verkiezingen naar buiten te brengen en dat U de reden graag deelt met de lezers van http://vragen.blogspot.com

Ik kan mij namelijk niet indenken dat U al van het vermeende tekort afwist vóór 9 juni en bewust gewacht heeft met Uw pakket impopulaire maatregelen, puur uit electoraal gewin. Toch?

Alvast bedankt voor de beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groet,

Update: Inmiddels ontving ik bericht van d de mensen achter Postbus 51: het bericht werd naar een collega gestuurd ter beantwoording. Die collega raadde mij aan mij te richten aan het Ministerie van VWS en heeft mijn brief daarheen doorgestuurd. Niet geheel toevallig is dat ook het ministerie waarheen mijn brief in eerste instantie door mijzelf heengestuurd was...

1 opmerking:

Pasula zei

Ben benieuwd of hier ooit een antwoord op komt.
Idd als burger krijg je zo het gevoel dat stemmen totaal nutteloos/overbodig is.