Ymere en de drempel

In oktober 2013 (...) ontving ik de toezegging (klik) dat er 'binnen twee weken' een dorpel zou worden geplaatst onder mijn keukendeur om het slakken, muizen, tocht en regen moeilijker te maken mijn woning te betreden. De termijn van twee weken is inmiddels verstreken. Dus ik stuurde Ymere nog maar eens even een herinnering:Beste A,

Bij het doorspitten van mijn inmiddels indrukwekkend archief over akkefietjes met Ymere kwam ik dit e-mailbericht tegen
uit oktober 2013 (...) waarin mevrouw K (toenmalig Consulent Gebiedsbeheer) onder meer de toezegging deed dat de heer M (niet meer bij Ymere werkzaam) 'binnen twee weken'
mijn keuken buitendeur zou voorzien van een heuse dorpel. Zie hiervoor punt 7 van haar actieplan.

Die termijn van twee weken is inmiddels verstreken.

Misschien kun jij er voor zorg dragen dat de betreffende werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd?

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

Update: 
1 Augustus bericht ontvangen: 'Uw reparatieverzoek heb ik zojuist doorgegeven.'

Naar aanleiding daarvan schreef ik deze reactie:
Hartelijk dank, A!

Fijn dat er nu daadwerkelijk actie wordt ondernomen op eerdere toezeggingen.

De man die hier via Coen Hagedoorn Bouw was vanmorgen vroeg zich ook af wanneer er een luchtafvoer wordt geïnstalleerd. Misschien is het handig om dat tegelijkertijd te doen met het plaatsen van de isolatiewanden en de CV-installatie? Niet alleen praktisch maar hoogstwaarschijnlijk ook geld besparend.

GL van 'Vastgoed' en JG van 'Veilig Verwarmen' weten er meer van.

Vriendelijke groet,

Update: sinds 10 augustus ligt er een nieuwe dorpel! Bovendien is mijn keukendeur aangepast. Die sluit nu beter, is steviger en zelfs het kattenluik is opnieuw er in gemonteerd. Bovendien heeft de timmerman alles rond zijn werkzaamheden netjes schoongemaakt en opgeruimd!

Geestig extra'tje: dezelfde dag werd ik gebeld door een aannemer die de drempel wilde komen vernieuwen. 'Nu al!? Ik heb'em pas een paar uur!'. Blijkt dat Ymere dezelfde opdracht aan twee verschillende aannemers heeft verstrekt...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II