Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

6 juli 2018

Nieuwe ontwikkeling betreffende Ymere en de CV

Vandaag kwam een vervolg op dit epistel:
http://vragen.blogspot.com/2018/06/ymere-en-de-aanleg-van-cv-installatie.html

Beste mevrouw G,

Een interessante ontwikkeling:
Souhaila van Ymere Webcare liet mij gisteren via Twitter weten dat ik vandaag door iemand van Veilig Verwarmen gebeld zou worden.
Inderdaad werd ik zojuist gebeld door iemand die zich voorstelde als 'Thomas van Veilig Verwarmen'.
Hij beloofde mij dat ik 'volgende week' inhoudelijk antwoord op al mijn vragen zal krijgen,
erkende dat er veel is misgegaan, met name door het plotselinge vertrek van Ben Mulder,
gaf toe dat er in principe een klachtenmanagement systeem bestaat maar dat dat niet goed wordt bijgehouden
en - nu komt het - weigerde mij, ondanks herhaald aandringen zijn achternaam mede te delen.

Ik begin mij serieus af te vragen of bij Ymere de juiste procedures voor het omgaan met klachten, vragen en opmerkingen
wel worden gehanteerd.

Uiteraard maakt vanaf nu ook deze informatie deel uit van het dossier dat rond deze zaak wordt opgebouwd.

Mocht ik volgende week niet de beloofde antwoorden op mijn vragen (vanaf november 2015) hebben ontvangen
dan rest mij geen keus dan een en ander te melden bij de betreffende autoriteiten. In elk geval is deze ontwikkeling
bij deze ook bekend bij de Bewonerscommissie MVV1, JG van Wooninfo en binnenkort ook bij de VvE.

Dit te uwer informatie.

Vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: