Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 juni 2018

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Het duurde even maar uiteindelijk ontving ik van Ymere een reactie op eerdere correspondentie (klik). In een brief deelt men mij mee eerder gemaakte afspraken volledig aan de laars te lappen.

 (klikken=vergroten)

Het lukt mij niet daarmee akkoord te gaan. Vandaar deze reactie van mij:

Beste mevrouw G,

Hartelijk dank voor uw brief dd 26 juni jl. (kopie bijgesloten).
U geeft daarin aan dat de VVE toestemming moet geven voor de aanleg van gevelisolatie bij huurwoningen in hetzelfde blok.

Wat mij hierbij verbaasd is dat u verzuimd heeft mij dit eerder te melden. Nochtans heeft u daar enkele jaren de tijd voor gehad. Ongetwijfeld heeft u daar een bijzonder goede reden voor. Bij deze verzoek ik u dringend mij die te geven.

Zoals bij u bekend is het isoleren van mijn woning voor mij een vereiste voor het (toestemming geven tot het) plaatsen van een CV-installatie. Centrale verwarming zonder adequate isolatie komt neer op het verspillen van warmte en daarmee energie. Ook Ymere wil toch naar een toekomst met klimaatneutrale woningen? Of is de doelstelling gewijzigd? Op de website kan ik sinds kort niets meer vinden over hoe belangrijk Ymere het milieu vindt.

Van de website van Ymere: Wij vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over hun woning én over de dienstverlening van Ymere. Het spijt mij te moeten constateren dat u deze visie hebt losgelaten. Ongetwijfeld om voor u moverende redenen. Ik stel voor dat u die redenen met mij deelt opdat wij samen tot een oplossing kunnen komen.

Ik ging akkoord met het plaatsen van een CV-installatie op uitdrukkelijke voorwaarde dat er gevel isolatie zou plaatsvinden en ook na jaren van aandringen eindelijk mijn keukendrempel geplaatst zou worden. Met de heer Ben Mulder (zeer plotseling opeens niet meer werkzaam bij Ymere) had ik al een afspraak staan: samen met een nieuw gevonden aannemer (de vorige wilde niet langer met Ymere samenwerken) zou hij bij mij langskomen voor het verrichten van de diverse benodigde metingen.

Hij zou die afspraak niet hebben gemaakt als hij geweten had dat hij voor het uitvoeren van de werkzaamheden vooraf toestemming van de VVE zou moeten hebben.

Wat mij verder verbaast is dat het u niet bekend is dat Ymere een beslissende stem heeft binnen de VVE (via een meerderheid van stemmen) en u dus zelfstandig kunt beslissen over het isoleren van mijn huurwoning. Niemand van de kopers zal het deren wanneer mijn woning wordt geïsoleerd. Sterker nog: met name mijn bovenburen zullen er mede profijt van hebben.

Omdat u weigert te voldoen aan de eerder vastgelegde afspraken (zie ook de e-mail box van de heer Mulder) en bovendien geen onderbouwde reden geeft voor uw weigering tot nakoming daarvan trek ik bij deze mijn toestemming in voor het plaatsen van een CV-installatie.

Ook voel ik mij geschoffeerd omdat u de door u geschreven brief begint met 'Beste meneer, mevrouw' terwijl u op de hoogte bent van mijn naam en geslacht. Een duidelijk teken van minachting. De onderwerpregel 'Veilig en comfortabel wonen' is gewoonweg wrang. Als u namelijk echt zou geven om de veiligheid en het comfort van de huurders van Ymere zou u zorgvuldiger omgaan met hun klachten. Uw pertinente weigering om te reageren op aan uw gestelde vragen strekt u niet tot eer. Zo wacht ik nog immer op de beantwoording van een vraag die ik u stelde op 4 februari van dit jaar.

Ik begrijp dat u het druk heeft maar het niet beantwoorden van vragen en opmerkingen van huurders zal de werkdruk zeker niet doen afnemen. Het tegendeel zal eerder het geval zijn.

Ik vertrouw er op dat u mijn wensen respecteert en terugkomt op uw beslissing om eenzijdig de gemaakte afspraken te negeren. Bovendien neem ik zelf contact op met de VVE om uw bewering te staven en leg ik dit verhaal (bij deze) voor aan de heer JG van Wooninfo om het te laten controleren op juridische haalbaarheid.

Met inmiddels verschuldigde hoogachting,


Update: de volgende dag stuurde ik haar een Excel-bestand met daarin een overzicht van openstaande vragen van mij aan haar. De oudste dateert van november 2015.

Beste mevrouw G,

In aanvulling op mijn e-mail aan u van gisteren ontvangt u bij deze van mij een Excel-sheet met daarin een aantal openstaande vragen en daarbij de datum waarop ik die voor het eerst aan u stelde. Dit scheelt u de moeite om onze e-mail correspondentie na te lopen en maakt het wellicht makkelijker voor u om mijn vragen te beantwoorden. De oudste dateert van november 2015. Mag ik u de tip geven de afdeling ICT van Ymere te verzoeken een Content Management Systeem in te richten waarin u klachten, vragen en opmerkingen van huurders kunt registreren? Dat loont zeer zeker de moeite en verkleint de kansen op miscommunicatie. In verband met dossieropbouw stuur ik deze lijst ook naar Bewonerscommissie MVV1 en naar de heer Geurtsen van WoonInfo. In de verwachting van u per omgaande een inhoudelijke reactie te ontvangen, teken ik, Update 2: Mevrouw G liet mij weten mijn vragen te zullen gaan beantwoorden.

Intussen had ik bericht ontvangen van Wooninfo en naar aanleiding daarvan stuurde ik mevrouw G dit bericht:

Hartelijk dank, mevrouw G. Ik wacht uw antwoorden af. U kunt in uw beantwoording het goede nieuws (zojuist door mij ontvangen) meenemen dat voor het plaatsen van isolatie aan de binnenzijde van huurwoningen geen toestemming van de VvE nodig is omdat de binnenkant van huurwoningen geen deel uitmaakt van de gemeenschappelijke ruimte. Ymere kan zich dus gewoon houden aan de eerder met mij gemaakte afspraak dat er isolatie wanden worden geplaatst voordat er CV-radiatoren worden geplaatst. Wat bovendien een heel stuk praktischer (en goedkoper!) is dan vice versa.

 Vriendelijke groet,


Intussen is een medewerker van Coen Hagedoorn Bouw (op 3 juli) bij mij langs geweest in verband met de klacht van de bovenbuurvrouw over mijn kookluchtjes. Men zal de gaten in het plafond in mijn keuken zo goed mogelijk dichten. Gaten die eerder zijn gemaakt door een andere door Ymere ingehuurde aannemer ter voorbereiding op het plaatsen van een CV-installatie. Als eerdaags de CV-installatie daadwerkelijk wordt geplaatst zullen die gaten weer open moeten.

Geen opmerkingen: