Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 juli 2018

Ymere en de CV: excuus en oplossing?

Vandaag ontving ik een brief van Ymere. Via de post. Met excuses. Met had mij 'een verkeerde brief gestuurd'. En de toezegging: 'Na 20 augustus nemen wij contact met u op over het isoleren van uw woning. Daarna zal men een CV-installatie bij u plaatsen.' Ik ben benieuwd en hou u op de hoogte! (Klikken=vergroten)

(Slechte scans. Van de zenuwen, denk ik...)

Nog lang niet al mijn vragen zijn hiermee beantwoord maar ik kan mij niet heugen ooit excuses van deze mensen te hebben ontvangen dus ik noem het progressie.

Toch schreef ik er nog even een reactie achteraan:


=========
Beste mensen,

Hartelijk dank voor de op 10 juli gedateerde brief die ik van jullie (J en T) mocht ontvangen.

Dank voor de aangeboden (en inmiddels door mij geaccepteerde) excuses voor het eerder versturen van 'een verkeerde brief' en de toezegging dat mijn woning 'na 20 augustus' wordt geïsoleerd en 'vervolgens' wordt voorzien van een CV-installatie.

Ik ben erg benieuwd!

Dit alles neemt niet weg dat een aantal eerder door mij gestelde vragen (zie daarvoor onze eerdere mailwisselingen) nog onbeantwoord is. Binnen welke termijn mag ik daar antwoord op verwachten?

Voor de goede orde - en ook omdat het een aantal van hen rechtstreeks aangaat - stuur ik dit bericht ook naar Bewonerscommissie MVV1, J van WoonInfo en een aantal leden van de VvE.

Met vriendelijke groet,

T

Geen opmerkingen: