Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

18 september 2015

Ymere dringt op

Geachte mevrouw Louwerens, Dank u voor de uitgebreide brief waarin u aankondigt dat Ymere de uitdrukkelijke wens heeft haar huurders nóg gerieflijker te laten wonen. Dit wilt u bereiken door hen op te leggen via Ymere een cv-installatie te laten aanleggen. U biedt zelfs aan zich GRATIS over hun oude gaskachels te ontfermen. Wat u daar vervolgens mee doet is niet duidelijk. Slaat u die ergens op voor slechte tijden? Verkoopt u die via Marktplaats? Schenkt u die aan Vluchtelingenhulp? U geeft via de brief uw huurders de keus: zij mogen ingaan op uw aanbod óf uw aanbod accepteren. Een keuzemogelijkheid die u over het hoofd heeft gezien, waarschijnlijk per abuis, is dat bewoners 'geriefsverbeteringen' mogen weigeren te accepteren. En dus ook de daarmee gepaard gaande huurverhoging. U hoeft mij niet op mijn woord te geloven maar wél de wetgever in dit land. Het is namelijk in de wet zo geregeld en gek genoeg dienen ook grote corporaties zich naar de inhoud van de wet te schikken. Al jaren vragen bewoners Ymere om hun woningen te verbeteren en energie zuiniger te maken. Door te zorgen dat deuren beter passen, vermolmde drempels bij de keukendeur te vervangen door drempels die daadwerkelijk tocht weren en het aanleggen van dubbel glas. Let wel: dat is niet hetzelfde als een ruitje plaatsen tegen het bestaande glas aan. Zo lang u niet aan die - toch redelijke - wensen voldoet, kan ik uw voornemen om de huurders te behagen (en daar slechts een paar tientjes per maand per bewoner voor te vragen) helaas niet serieus nemen. Ik verzoek u verder uw betalende klanten (want dat zijn huurders) serieus te nemen. Graag met de nadruk op het woord 'serieus'. Bijvoorbeeld door de zaken te benoemen zoals ze zijn en te spreken van 'huurverhoging' in plaats van het eufemistische 'huuraanpassing'. Ongetwijfeld levert het plaatsen van een CV installatie voor bewoners alleen maar voordeel op. Behalve dan dat enkele bewoners door de huurverhoging verplicht moeten verhuizen omdat zij zich de nieuwe huur niet kunnen veroorloven. Natuurlijk moet ook Ymere, als kapitalistische instelling, geld verdienen maar het zou u sieren om te stoppen met pretenderen dat u uitsluitend werkt voor het welzijn van de huurders. In dat geval zouden er namelijk geen huurders zijn met langdurige klachten over achterstallig onderhoud. Zowel ondergetekende alsook medewerkers van het Wijk Steunpunt Wonen West en de lokale Bewonerscommissie willen graag over bovenstaande met u van gedachten wisselen. Voor de goede orde meld ik u nog even dat bovenstaand bericht - in het kader van de transparantie waar ook u natuurlijk groot voorstander van bent - is verspreid via Sociale Media. Hoogachtend, TW

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Terrence,

Bedankt voor jouw uitgebreide reactie op de brief die wij je hebben gestuurd over het vervangen van de geisers en gaskachels. Je krijgt van ons een uitgebreide reactie op je brief. Vooruitlopend op die reactie, reageer ik hier alvast op.

Het klopt dat we onze huurders verplichten hun gaskachel of geiser te laten vervangen door een cv-installatie. Zoals je kunt lezen in de brief, doen we dit vanwege de veiligheid van onze huurders. Gaskachels en geisers verhogen het risico op koolmonoxidevergiftiging. En dat is zeer gevaarlijk. Dat is de enige reden dat we dit zo aanpakken. Jammer dat je dit anders ziet en het gevoel krijgt dat we het alleen maar doen om geld te verdienen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ten aanzien van het onderhoud: we hebben vorig jaar 10 miljoen euro extra uitgetrokken voor onderhoud. De komende jaren blijven we eraan werken de staat van de woningen te verbeteren.

Door het aanbrengen van een cv in de woning, verbetert dat inderdaad het comfort van een woning. Je kunt hiermee de thermostaat zo instellen dat je precies de gewenste warmte krijgt. Bovendien is een cv-installatie energiezuiniger. Om die reden mogen we een huurverhoging vragen. Je geeft aan dat huurders een woningverbetering mogen accepteren of weigeren. Uit veiligheidsoverwegingen mogen we deze woningverbetering ‘opleggen’. Onlangs is hierover ook een uitspraak van de rechter geweest. Voor deze woningverbetering mogen wij een huurverhoging vragen. In de brief hebben wij het woord ‘huuraanpassing’ gebruikt. Dit hebben wij zo gedaan om geen verwarring te creëren tussen de jaarlijkse huurverhoging en deze huurverhoging. Het is zeker niet onze bedoeling geweest om je het gevoel te geven dat we je niet serieus nemen. Ik zal het doorgeven aan de afdeling die de brieven schrijft.

Ik kan mij voorstellen dat niet alle huurders hier blij mee zijn. € 20 per maand extra huur betalen vanwege het plaatsen van een cv-ketel is veel. Dat realiseren we ons ook. Huurders die huurtoeslag ontvangen kunnen een hogere toeslag vragen omdat de huur stijgt. Eventuele huurkosten voor de geiser vervallen natuurlijk ook. Dat gaat van die € 20 af. Maar het blijft veel geld. Volgens het ASW (Overkoepelend orgaan van de Wijksteunpunten Wonen) zijn de bedragen die Ymere hanteert redelijk. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project overleggen wij regelmatig met een klankbordgroep van de huurdersorganisatie SHY. SHY deelt met ons het uitgangspunt dat elke dode ten gevolge van koolmonoxide er één te veel is, en vindt het goed dat Ymere hier beleid op ontwikkeld heeft.

Ik hoop je hiermee een beter beeld te hebben gegeven van de reden waarom we dit doen. Bel, twitter of mail gerust als je nog vragen hebt.

Groet,

Jort
Klantcontact Ymere