Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

21 juni 2005

Indonesië

Terwijl niet bekend is wat er met de miljoenen is gebeurd die Nederland naar aanleiding van de tsoenami naar het rampgebied stuurde, onttrekt minister van defensie Henk Kamp ruim een miljard euro aan de Indonesische bevolking voor de levering van vier schepen "in de strijd tegen piraterij" terwijl bekend is dat de schepen vooral zullen worden gekeerd tegen de eigen bevolking. Ik vroeg de minister hoe hij deze zet wil verantwoorden:

Geachte heer Kamp,

Met de levering van in totaal vier marineschepen aan Indonesië is een bedrag gemoeid van ruim een miljard euro dat de Indonische regering mag uittrekken voor een "betere beveiliging" van de eilanden.

Vermoedelijk weet U al waarom mij dit tegen de borst stuit maar ik zal toch nog even uitwijden:

-Vlak na de tsoenami die vooral Atjeh zwaar heeft getroffen haalde de Nederlandse bevolking enkele tientallen miljoenen euro's op, bestemd voor hulp aan de slachtoffers. Van het grootste deel van dat geld is niet bekend waar het terecht is gekomen.
Bent U bereid geld te onttrekken aan de wederopbouw van de getroffen gebieden ten faveure van vulling van met name de kas van de Koninklijke Schelde Groep die de opdracht mag uitvoeren?

-Schepen die waren bedoeld voor de bestrijding van piraterij in de wateren rond Indonesië zijn gebruikt bij de bestrijding van interne onlusten. Wie geeft de garantie dat de nieuwe schepen uitsluitend voor vredes-handhaving worden gebruikt?

-Denkt U ook deze keer zich te kunnen verschuilen achter het excuus:
"Ja maar, de lobby was zo sterk dat ik niet anders kon dan accoord gaan."? Ten overvloede herinner ik U eraan dat U dat deed toen een Nederlandse militair het leven liet bij een mortieraanval in Irak en bleek dat er geen geld was gestoken in luchtafweergeschut maar destemeer in schepen en jachtvliegtuigen.

Erop vertrouwend dat U bovenstaande vragen serieus zult beantwoorden, teken ik.

Hoogachtend,

TW

P.s. Voor de goede orde laat ik U weten dat bovenstaande brief, zo ook het (eventueel uitblijven van)
Uw antwoord wordt gepubliceerd op:
http://vragen.blogspot.com

Geen opmerkingen: