Bijstand

Beste mevrouw xxx,

Dat u nog geen tijd hebt gehad om contact met mij op te nemen over het niet implementeren van de inkomensvrijlatingsregeling begrijp ik. Het is namelijk pas vijf dagen geleden dat ik u daarnaar vroeg.

Maar mag ik u vragen om nu u toch bezig bent met uitzoekwerk in mijn dossier alsnog een specificatie te produceren van de mogelijke schuld (die ik hangende het onderzoek tóch verplicht moet afbetalen in maandelijkse termijnen die automatisch worden verrekend met mijn uitkering) die waarschijnlijk (een aanname want zekerheid ontbeert in deze) is ontstaan bij mijn overgang van een uitkering via BBZ naar WBB.

Een paar maanden geleden plaatste u (of een collega) weliswaar de extra regel op mijn uitkeringsspecificatie: 'Uw schuld bedraagt momenteel...' maar dat is - en dat zult u met mij eens zijn - geen specificatie. Het geeft namelijk niet aan hoe het bedrag is berekend. Of waarom.

Omdat ik inmiddels ruim anderhalf jaar wacht op een schriftelijke verklaring rond het waarom van die opgelegde schuld vraag ik u hier met enige spoed achterheen te zitten. Een schuld van ruim €3000 geeft een uitkeringsgerechtigde namelijk behoorlijk wat druk. Druk die het zoeken naar betaald werk en daarmee een uitweg uit een uitkeringssituatie behoorlijk in de weg staat.

Ik dank u alvast voor de te nemen moeite.

Vriendelijke groet, Terrence Weijnschenk 06-...

 P.s. Een kopie van dit schrijven ging naar mijn klantmanager, opdat ook zij op de hoogte is van de ontwikkelingen. Ook ontving de aan mij toegewezen persoon van de afdeling Schulddienstverlening/Doras een afschrift. Zie daarvoor de cc in dit mailbericht.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Ymere: Feenstra of Comfort Partners?

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.