Bezwaarschrift afwijzing vrijstelling afvalstoffenheffing

Directeur van Belastingen
van de gemeente Amsterdam
Afdeling Kwijtschelding
Postbus 23475

Amsterdam, 28 maart 2016

Betreft: s690108/k1820671

Geachte dames, heren,

Bij deze ga ik in beroep tegen de beslissing van de Directeur Belastingen,
Mr. Drs. J.G. Bakker, dd 29 maart 2016. U leest het goed: de betreffende brief is
- mogelijk doelbewust - geantidateerd want kwam binnen, enkele dagen vóór de dagtekening.

Mijn verzoek tot kwijtschelding is afgewezen omdat ik niet tijdig de benodigde gegevens zou hebben opgestuurd. De wet geeft aan dat de ontvanger dat moet kunnen bewijzen.

Kan de gemeente dat niet, dan dient mijn verzoek ontvankelijk te worden verklaard. Zelf kan de gemeente - door in te loggen in het gebruikte systeem (FOCUS) - eenvoudig inzien dat ik al enkele tijd gebruik maak van een bijstandsuitkering.

Mij vragen daarvoor bewijzen aan te dragen is dus niets meer of minder dan tijdverspilling voor alle betrokken partijen en kan mijns inziens worden beschouwd als een zeer bewuste poging om de zaak dusdanig te traineren dat de burger het indienen van een bezwaar voor gezien houdt.

Dit is onaccapetabel.

Ik verzoek u derhalve alsnog mijn verzoek tot kwijtschelding in behandeling te (laten) nemen en er op aan te dringen mij de bewuste heffingen 2013: €355,69 en 2014: €335,49 kwijt te schelden.

Ook dat mijn verzoek om kwijtschelding van de afvalstoffen heffing over beide jaren pas drie jaar na dato in behandeling wordt genomen (2016 minus 2013 is drie jaar) sterkt mij niet in het geloof dat de dienst der belastingen écht wil dat zaken tijdig worden afgehandeld.

Eerst wanneer afdoende wordt verklaard waarom men vindt dat burgers binnen drie weken MOETEN reageren en de gemeente rustig enkele jaren mag doen over een reactie, wil ik een poging doen sympathie op te brengen voor het standpunt van de briefschrijver dat burgers gestraft moeten worden
voor de fouten van een ambtenaar.

Hoogachtend,

TW

Bijlage: bewijslast dat aangeeft dat de dienst zelf rijkelijk laat is met reageren:
24 Maart 2016 (volgens dagtekening maar wij weten inmiddels dat dat niet bewijst dat die datum het schrijven ook daadwerkelijk is gegenereerd) stuurt men mij een brief met de mededeling dat mijn verzoek tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 2015 op 1 september 2015 is ontvangen. U leest het goed: pas bijna zes maanden na ontvangst lukt het de betreffende ambtenaar een ontvangstbevestiging te sturen.


P.s. Om te voorkomen dat dit schrijven per abuis in het ongerede raakt - bijvoorbeeld vanwege een interne ommissie uwerzijds - is het geheel na te lezen op http://vragen.blogspot.com

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Ymere: Feenstra of Comfort Partners?

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.