Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 september 2004

Zorgstelsel

Deze brief stuurde ik recentelijk naar minister Hans Hoogervorst:


Minister Dhr. H. Hoogervorst
Min. van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag


Betreft: afbraak sociale stelsel

Amsterdam, 13 september 2004

Geachte heer Hoogervorst,

Blijkens recente uitlatingen van Uw zijde vindt U dat de Nederlandse burger een grotere eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ongetwijfeld zal zij dat doen bij de eerstvolgende Tweede Kamer-verkiezingen. Bovendien zullen velen op 2 oktober aanstaande op het Museumplein te Amsterdam ondermeer tegen Uw plannen protesteren.
Ik nodig U uit Uw plannen te komen verdedigen tijdens voornoemde bijeenkomst.

U kunt dan het volk uitleggen dat de Overheid verder weigert één van haar kerntaken uit te voeren, namelijk het zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Met dit schrijven biedt ik U de gelegenheid alvast een voorschot te nemen op Uw ongetwijfeld oprechte redevoering die U op 2 oktober (als U inderdaad achter Uw eigen plannen staat)
in Amsterdam zult houden.

U kunt mij per brief, e-mail of telefonisch laten weten hoe het komt dat U ervan overtuigd bent
dat de burger haar gezondheid veronachtzaamt terwijl een ieder met een IQ van meer dan dat van George W. Bush kan bedenken dat mensen minder gebruik maken van zekere diensten als de prijs daarvan ver wordt opgevoerd.

Een aantal voorbeelden: Na de verhoging van de eigen bijdrage maken minder mensen gebruik van de thuiszorg en verdwijnen er meer in verpleegtehuizen;
Na het afschaffen van de vergoeding voor de pil voor veel vrouwen is het aantal ongewenste zwangerschappen schrikbarend gestegen en maken meer vrouwen gebruik van verloskundigen bij zwangerschapsbegeleiding en is het aantal abortussen gestegen;
Na verhoging van de eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg gaan mensen minder vaak naar de tandarts cq. mondhygiëniste waardoor steeds meer mensen uiteindelijk noodgedwongen terugvallen op specialistische hulp bij gebrek aan gebitsonderhoud.

Eigenlijk is mijn vraag aan U vrij simpel:
Wat kost de staat der Nederlanden meer geld:
Het betaalbaar houden van de Zorg of de gevolgen van de plannen van Uw departement?

Vertrouwend op een volledig en onderbouwd antwoord wens ik U veel wijsheid
met het beantwoorden van deze brief en het voorbereiden van Uw toespraak van 2 oktober aanstaande.


Hoogachtend,

Geen opmerkingen: