Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 november 2004

Zalm/AIVD

Geachte heer Zalm,

Onlangs heeft U de AIVD een bedrag van 100 miljoen euro toegezegd. Los van het feit dat nog niet duidelijk is op welk punt dat bedrag moet worden aangewend om de dienst beter te laten functioneren en U dus blijkbaar uitgaat van goed vertrouwen vraag ik U het volgende: Waar komt dat geld vandaan? Ofwel had U dat bedrag (en daarmee de waarheid over het, dan vermeende, tekort) al een tijdlang achtergehouden, ofwel gaat U nieuwe bezuiningsmaatregelen afkondigen.
Vandaar de volgende vraag:
Welke van de twee door ondergetekende voorgelegde opties ligt het minst bezijden de waarheid?

Alvast mijn dank voor Uw ongetwijfeld weloverwogen reaktie.

Hoogachtend,
Dhr. T.W.

P.s. Wellicht kunt U bij wijze van alternatief Sinterklaas vragen om een kopie van het Grote Boek. Daar staat inmiddels alles in over iedereen die in Nederland woont?

Geen opmerkingen: