Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

1 november 2004

Antwoord op: Zorgstelsel

Ontving vandaag een reaktie op mijn brief aan Hans Hoogervorst van 13 september jl.
Het gaat weliswaar om niets meer dan een ontvangstbevestiging maar toch...

Geachte heer W,


Uw brief van 13 septemer jl. is in behandeling bij de directie Zorgverzekeringen van het ministerie. U ontvangt binnenkort een reactie op uw brief.

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Willy Storm
Voorlichting VWS
070 - 3406049

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.minvws.nl

met vriendelijke groet,

Willy Storm, voorlichting
A-213, tst. 6029


Uw referentienummer: 90212

Geen opmerkingen: