Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 mei 2005

Antwoord op: Beeldrecht

Afgelopen woensdag vroeg ik het ministerie hoe het zit met het beeldrecht van echte criminelen tegenover die van voetbal-hooligans.

Hier is het antwoord:

Geachte heer W,


Bij het publiceren van foto's van verdachten zal er een belangafwegging gemaakt moeten worden, de privacy van de gedachten eenerzijds en
het belang van opsporing anderzijds. De Wet bescherming Persoonsgegevens maakt in artikel 43 een uitzondering op de hoofdregel: Artikel 43
-------------------------------------------------------------------------------
De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang
van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. gewichtige economische en financiƫle belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Met vriendelijke groet,

Bennie Roeterdink
Publieksvoorlichter
Ministerie van Justitie
In andere woorden: Justitie mag doen waar zij zin in heeft. Weten we dat ook weer.
Toch wel handig, zo'n wet.

Geen opmerkingen: