Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

25 mei 2005

Beeldrecht

Het Openbaar Ministerie vindt het publiceren van foto's van verdachten op internet in strijd met de regels op privacy en beeldrecht. Althans, dat vond zij in december 2004.

Politie Rijnmond heeft daar heel andere ideƫen over en publiceert doodleuk foto's van mogelijke hooligans op haar website. Ik vroeg de minister van justitie of dat zomaar kan:

Geachte heer Donner,

In een artikel in Netkwesties, gepubliceerd op 9 december 2004 (http://www.netkwesties.nl/editie77/artikel1.php)
wordt beweerd (en ik citeer:)
"Het Openbaar Ministerie liet zelf weten niets te zien in het publiceren van foto's en andere gegevens van veelplegers. "Dat kan niet alleen vergissingen in de hand werken, maar herbergt ook het risico van eigenrichting." Het OM is meer voor 'het gereguleerd vrijgeven' van gegevens aan instanties."

Ogenschijnlijk werkt het Openbaar Ministerie niet in samenwerking met de Politie Rijnmond in het geval van zogenaamde hooligans, gezien het feit dat voornoemd politiekorps het nodig acht foto's van verdachten te publiceren op hun website: http://www.politie-rijnmond.nl/Spoorzoekers/intro.htm

Deze aktie lijkt in strijd met de wetten die er in dit land bestaan op het gebied van schending van beeldrecht waar bijvoorbeeld de heer Asscher van het Instituut voor Informatierecht U meer over kan vertellen.

Wellicht kunt U mij uitleggen waarom het Openbaar Ministerie de korpschef van Politie Rijnmond nog niet op de vingers heeft getikt:
Is de wet op dit punt verandert of heeft het OM haar mening sinds december 2004 radicaal herzien?

Voor de goede orde wijs ik U erop dat bovengenoemde vraag zowel als (het eventuele uitblijven van) Uw antwoord voor ook voor buitenstaanders is terug te vinden op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

TW

Geen opmerkingen: