Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

18 juli 2008

Antwoord op Paarden en Criminelen II

Geachte heer Weynschenk,

In uw e-mails van 8 mei en 1 juli jongstleden stelt u mij twee verschillende vragen. U vraagt of agenten van de bereden politie niet de behoefte van hun paarden op behoren te ruimen. En u vraagt waarom ik geen opdracht geef om in Amsterdam Zuid preventief fouilleren in te zetten.

Ik begrijp dat u zich eraan ergert dat paardenpoep op de weg blijft ligen. Het betreft echter een omvangrijke substantie die niet zoals hondenpoep snel, hygiƫnisch en eenvoudig opgeruimd kan worden. Om deze redenen heeft de bereden politie met de reiniging van stadsdeel centrum afspraken gemaakt over het opruimen. Na een telefonische melding door de ruiter is de reiniging over het algemeen binnen 5 minuten ter plaatse, hooguit duurt dit een kwartier. De bereden politie begeeft zich buiten stadsdeel centrum over het algemeen op straten met druk verkeer. In deze straten heeft opruimen niet veel zin, omdat de substantie droog is en verpulverd wordt door het langsrijdende verkeer. Indien een paard zijn behoefte doet op een kwetsbare plek (bijvoorbeeld een kinderspeelplaats) heeft de ruiter de plicht zelf maatregelen te nemen, zoals het vragen van een schep of bezem aan een winkelier en het in de goot te vegen.

Preventief fouilleren kan worden ingezet wanneer geconstateerd wordt dat er veel wapenincidenten plaatsvinden in een bepaald gebied. Het is altijd onderdeel van een pakket aan maatregelen, zoals de aanpak van drugspanden en dealers, de inzet van een vliegende brigade en camera's. In mei 2008 is in het kader van de evaluatie preventief fouilleren gekeken naar het aantal wapenincidenten in de stad. Deze evaluatie kunt u vinden op onze website http://www.eenveiligamsterdam.nl. In relatie tot Centrum, Zuid Oost, Groot Oost en zelfs Amsterdam West zijn er in Amsterdam Zuid relatief weinig wapenincidenten. Er is derhalve op dit moment geen aanleiding voot het inzetten van preventief fouilleren in Amsterdam Zuid.

Hoogachtend,

De loco-burgemeester van Amsterdam,

Mr. Dr. L.F. Asscher

Geen opmerkingen: