Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 juli 2008

Antwoord op: verpakkingsbelasting II

Uw E-mail kenmerk is 19249.

Geachte meneer Weijenschenk,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Hierin vraagt u zich af of de verpakkingenbelasting zijn doel niet voorbijschiet doordat de belasting uiteindelijk wordt doorberekend aan de consument. Hierdoor zouden producenten niet geneigd zijn om de hoeveelheid verpakkingsmaterial te verminderen.

Allereerst is van belang dat bedrijven niet verplicht zijn om de verpakkingenbelasting door te berekenen. Zij kunnen deze belasting ook bekostigen vanuit hun winstmarge. Op dat moment zorgt een besparing op verpakkingsmateriaal via een lagere verpakkingenbelasting voor een hogere winstmarge en is er dus een interesse voor de producent om zijn hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen.

Maar ook als de producent de verpakkingenbelasting wel doorberekent, is het nog steeds interessant om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen. Immers, op het moment dat een producent de verpakkingenbelasting doorberekent, verhoogt dit de kostprijs van zijn product. Door minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en daardoor minder verpakkingenbelasting te betalen kan deze kostprijs worden verlaagd. Daardoor zal er meer vraag komen naar zijn product en zal zijn product ook interessanter zijn dan het product van de concurrent die niet bespaart op zijn verpakkingsmateriaal.

Ten slotte is van belang dat de verpakkingenbelasting niet alleen ten doel heeft de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen. De verpakkingenbelasting zorgt ervoor dat de milieukosten van verpakkingen worden gereflecteerd in de prijs van een product. Dit beginsel staat ook bekend als "de vervuiler betaalt". Hier ligt de gedachte achter dat het de voorkeur heeft gedrag te belasten dat vervuilend is dan gedrag dat eigenlijk zou moeten worden gestimuleerd, zoals het verdienen van inkomsten uit arbeid of winst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Michelle Hagebeek-Stok

Geen opmerkingen: