Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

15 juni 2009

E.On

Geachte dames, heren,

Bij het doorspitten van de jaarafrekening vielen mij twee dingen op:

Als eerste de meterstanden voor het gebruik van gas:
Volgens opgave van E.On bedroeg de beginstand op 20.10.08 1092 m3 en de eindstand op 20.05.08 maar liefst 1923 m3.

Dat is onjuist. De werkelijke gasmeterstanden bedroegen respectievelijk ruim 1100 kwh op 20.10.08 en de eindstand van 1923 m3 is zelfs heden (15 juni 2009) nog niet bereikt. Op 20 mei jl. zal die ongeveer 1850 kwh hebben bedragen.

Ook de meterstanden op het gebied van elektra wijken af maar niet zo veel als die op het gebied van gasverbruik.

Ik nodig U daarom ook uit alsnog ├ęcht de meterstanden te komen opnemen want zoals U zult begrijpen weiger ik te betalen voor iets dat ik niet ontvangen heb.
Gaat U hier niet op in dan zal ik een onafhankelijke organisatie verzoeken de meting te komen verrichten.

Het tweede wat mij opviel is het vermeende verbruik in 2008 waarop U de voorschotnota heeft gebaseerd. Volgens Uw opgave verbruikte ik 1677 kWH aan elektriciteit en 1712 m3 aan gas. In werkelijkheid verbruikte ik echter 636 kWH aan elektriciteit en 695 m3 aan gas.

Hiermee heb ik aangetoond dat Uw nota (volgens welke ik ruim 500 euro moet bijbetalen en volgens welke de voorschotnota bijkans wordt verdubbeld)
is gebaseerd op onjuiste data.

Ik vooronderstel dat eea op een misverstand berust en dat het E.On mij alsnog een juiste nota zal doen toekomen, liever dan te wachten op een onderzoek
van de betreffende authoriteiten op dit gebied.

Een kopie van deze brief is verzonden aan de Consumentenbond en is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

2 opmerkingen:

Marlou zei

Heel goed,
niet accepteren, maar ageren!
Ik heb ongeveer precies het zelfde mee gemaakt.
Heb er een uitgebreide brief over gestuurd en ze kwamen opnieuw meten.
Hebben zelfs een foto gemaakt van de meterstanden!

Maar alles werd rechtgezet en is in orde gekomen.
Moest wel iets bijbetalen, maar dat kwam door de koude winter.

Groet van Marlou

Marco zei

Heel goed. Ik hoop dat ze de juiste stappen zullen ondernemen en de juiste meterstanden zullen opnemen.

Energiebedrijven zijn legale oplichters! Dit kunnen we echt niet langer gedogen.