Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 juni 2009

VGZ

Zorgverzekeraar VGZ hanteert als beleid om zoveel mogelijk declaraties niet te vergoeden. Het makkelijkst is het om die gewoonweg zogenaamd "niet ontvangen" te hebben. Ik vertelde hen met onderstaand schrijven dat dat zo langzamerhand begint op te vallen:

L.s.,

Vandaag belde ik over de status van een declaratie. De dame van de helpdesk bevestigde dat die volgens de computer niet was ontvangen. Dit is in het verleden zowel met mij alsook met bekenden wel vaker voorgekomen en toen ik dat vertelde bevestigde de medewerkster dat VGZ inderdaad van veel klanten regelmatig de declaratie "niet ontvangt". Navraag leerde dat ook opzeggingsbrieven opvallend vaak "niet ontvangen" worden.

Een paar maanden eerder had ik een declaratie ingediend voor EHBO-kosten in het buitenland. Per brief werd het verzoek om uitbetaling afgewezen. Toen ik telefonisch informeerde naar de reden van afwijzing vertelde een medewerkster mij dat het verzoek niet afgewezen had mogen worden en verzekerde mij ervan dat ik het bedrag binnen een week op m'n rekening zou hebben. Uiteraard (inderdaad ga ik er inmiddels van uit dat VGZ een zeer onbetrouwbaar bedrijf is) stond het bedrag niet binnen de gestelde termijn op mijn rekening. Pas toen ik wéér belde en erbij vertelde dat ik inmiddels een juridisch adviseur had ingeschakeld werd de vergoeding daadwerkelijk overgemaakt.

Bovenstaande heb ik gemeld bij diverse consumentenorganisaties. Gebeurt een dergelijk incident weer dan zal ik ook de landelijke media inschakelen.

Deze brief is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met verschuldigde hoogachting,

TW

Geen opmerkingen: