Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

19 mei 2004

Declareren

Minister Karla Peijs moet zich bij het Europees Parlement verantwoorden voor haar declaratiegedrag. Samen met Gerda Verburg deelde zij een assistent. Verburg declareerde keurig de helft van de kosten die daaraan verbonden waren. Onze minister van Verkeer en Waterstaat vond dat zij recht had op een volledige vergoeding. Nu dit gevalletje aan het licht is gekomen is de bewindsvrouwe bereid gevonden het teveel uitgekeerde (ruim 11.000 euro) terug te storten.
Wat zij had gedaan als dit geval van fraude niet aan het licht was gekomen is niet bekend. Ook heeft zij toegegeven kilometers gedeclareerd te hebben voor het gratis gebruik van een automobiel. Tijd dat iemand haar vraagt hoe haar gedrag te rijmen valt met de bezuinigingsplannen en waarom zou ik niet iemand zijn?
Beste mevrouw Peijs,
In de media wordt een en ander reedsch vrij breed uitgemeten maar graag had ik Uw rechtstreekse en persoonlijke (en dientengevolge ongefilterde) reaktie op de volgende vraag:
Vindt U dat een minister het goede voorbeeld moet geven aan de burgerbevolking of mag een minister frauderen? Zo heet het namelijk als iemand zich financi�le middelen toekent dewijl zij weet daar geen recht op te hebben.
Het staat ook wel bekend als het woordje "diefstal": het moedwillig stelen van gemeenschapsgeld. Ik doel hierbij uiteraard op de ruim 11.000 euro die U indertijd ten onrechte ontvangen heeft en niet zou hebben teruggestort als de media er geen lucht van zouden hebben gekregen �n op de kilometerheffing-vergoeding die U kreeg voor een automobiel waar U al gratis gebruik van maakte.
Ik vertrouw erop dat U Uw huidige positie in het kabinet wilt behouden en derhalve naar eer en geweten antwoord geeft.
Aanvaard U alvast mijn dank voor de te nemen moeite.
Hoogachtend,

Geen opmerkingen: