Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

11 mei 2004

UWV

UWV Cadans
Tav Team 1
Postbus 90244
1006 BE AMSTERDAM


Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte heer, mevrouw,

Hedenmorgen probeerde ik Uw afdeling telefonisch te bereiken.
Zowel op het nummer 020-6661472 alsook enige omliggende nummers.
Hoewel vanaf het moment dat ik't al een uur aan het proberen was
de telefoon regelmatig werd opgenomen werd ik voortdurend opnieuw
in de wacht gezet zonder dat ik ook maar een moment te woord werd gestaan.

Vermoedelijk past bovenstaande tactiek uitstekend in het kader van het ontmoedigingsbeleid
dat de Nederlandse uitkeringsinstanties sinds enige jaren voeren
maar ik ga ervanuit dat het UWV een dienstverlenende instelling is.
Een dienstverlenende instelling dient zich, in mijn ogen, dienstverlenend op te stellen.

Graag vernam ik per omgaande (waarmee bedoeld wordt: binnen vijf werkdagen na dagtekening)
wat de reden is van dit ernstig gebrek aan klantvriendelijkheid en bovendien had ik graag
per direkt antwoord op mijn eigenlijke vraag:

Ik wil per omgaande de bevestigingsbrief "beƫindiging uitkering WW" ontvangen.

De betreffende nummers zijn:
131.851.512
03033000794

Mocht ik betreffende brief niet binnen vijf werkdagen hebben ontvangen dan zal ik het UWV
verantwoordelijk houden voor mijn verlies aan inkomsten.
Dat verlies lijdt ik omdat een aanvullende bijstandsuitkering eerst kan worden aangevraagd
als de afdeling WW de klant voornoemde brief heeft gezonden.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

Geen opmerkingen: