Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

22 december 2004

Antwoord op: Zorgstelsel II

Soms stuur ik politici die met dezelfde dingen bezig zijn als ik een kopie van mijn bevindingen. Dat wordt op prijs gesteld.


Geachte heer W,

Hartelijk dank voor de link die ons heeft toegestuurd. Samen met Eveline
Tonkens en de beleidsmedewerkers zullen wij kijken welke punten wij mee
kunnen nemen in het politieke debat.

Namens de gehele Tweede-Kamerfractie GroenLinks willen wij u danken voor
de tijd en de moeite die u heeft genomen. Wij vinden het leuk om te
lezen dat burgers als u actief meedenken over het laten terugkeren van
de pil in het ziekenfonds. U kunt er van op aan dat GroenLinks voor de
terugkeer van de pil zal blijven strijden.

Met vriendelijke groet en dank,

Yasmien Nurmohamed
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

Steun GROENLINKS en Word lid!
www.groenlinks.nl/lid


Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------Vraag of opmerking?: Opmerking

Vraag/opmerking: Heb begrepen dat GroenLinks, in de persoon van Evelien
Tonkes, bezig is staatssecretaris Ross het vuur na aan de schenen te
leggen betreffende de terugkeer van anticonceptie in het
ziekenfondspakket.
Om in de beeldspraak te blijven:
Wellicht kan ik een blokje hout op het vuur leggen met mijn brief aan
Hans Hoogervorst en het antwoord daarop
van dr. P.F. Hasekamp, de Directeur Zorgeverzekeringen.
Beide brieven zijn te vinden via de internet-lokatie:

http://vragen.blogspot.com/2004/11/antwoord-op-zorgstelsel_29.html

Het zou zomaar kunnen dat jullie hier wat aan hebben.
Succes!

Geen opmerkingen: